2016 m. gruodžio 5 d., pirmadienis

Nuo Skuodo prasideda Lietuvos istorija373-ioji istorija. Ką reiškia Skuodas? Pats pavadinimas.
Miesto vardas neva kilęs nuo asmenvardžio, dar ir dabar esančios pavardės Skuodas, Skuodis, Skuodys, Skodžius. Neva žodžio "skuod-" šaknis sietina su lietuvišku žodžiu skúosti, skúodžia, skúodė „skubiai eiti, bėgti, kurti“.
Ir Jūs tai lengva ranka priimate? Tuo tikite? Lengvai tikintis yra lengvatikis - dvi dviejų žodžių šaknys.
Galima tikėti, jog pavardė iš tiesų kilo nuo žodžio skuosti. Bet tokiu atveju ji turėjo atsirasti kažkur kitur, bet ne Žemaitijoje, pačioje žemaitiškos kalbos irštoje - Skuode. Žemaičiai tokio žodžio neturi. Žemaičiai nuo senų senovės niekur neskuodė. Buvo ramūs, lėti, tvirti, kieti. O jei jau skubėdavo - tai lėkdavo. "Ons lek!"- "Jis lekia!".
Na, padarykim išlygą... žemaičiai (jei norit, senovės kuršiai) turėjo tokį žodį. Buvo toks protėvis, kuris vis skuosdavo, vis nešdavo kudašių. Ir štai atskuodė į Bartuvos, Luobos ir "myžupalio" (apie šitą upelį kitoje istorijoje) slėnius ir įkūrė miestą/ gyvenvietę.
Mano antrąją knygą apie senąjį Skuodą galima užsisakyti per feisbuko mesindžerį: rašote gavėjo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį. Išrašau sąskaitą. Apmokate. Maždaug po savaitės kurjeris Jums į namus atneša knygą.
Knygos kaina - 38€.
Dėl užsakymų užklausas galite siųsti ir SMS arba tiesiog paskambinti man +370 698 77523. Knyga siunčiama tik paštu.
Juk neišmintinga būtų teigti, kad Kauno miestas pavadintas pagal asmenvardį. Tarkim, buvęs koks tai Kauneckis - atėjo ir įkūrė Nemuno ir Nėries santakoje gyvenvietę, kurią visi ėmė šaukti jo vardu. Štai kad ir kiek Jonas Chodkevičius norėjo Skuodą pervadinti Johanisberg ar Johanisburg - nieko jam neišėjo. Nelipo. O juk jis buvo miesto ponas, valdytojas, savininkas - ir vistiek žmonės tą vietą po senovei vadino Skuodu ir toliau taip vadina. Na, kokius keliasdešimt metų dabartinei miesto centrinei daliai buvo bandoma prilipdyti Johanisburg pavadinimą, bet priemiestis anapus upės, kuriame gyveno žydai, ir toliau atkakliai buvo šaukiamas Skuodu.
Na, gerai. Tarkim Skuodžiaus ar Skodžiaus pavardės kilo nuo miesto pavadinimo, bet vistiek mums lieka neaišku, kodėl ši vietovė vadinama taip keistokai ir nesuprantamai. Ar tikrai nesuprantamai?
Pabandykime nusikelti į neatmenamus laikus ir aš pabandysiu jums įrodyti kitokią Skuodo pavadinimo kilmės prasmę.
Pirmieji į šias vietas atkeliavo ne žemdirbiai, o medžiotojai.
Taip, taip, taip... Žemdirbystė atsirado prieš 9 tūkst. metų Mesopotamijoje, o Europoje ėmė rastis tik prieš 5 arba kitaip sakant prieš 3 tūkst. metų prieš Kristaus gimimą. Ir tikrai taip nebuvo, jog atėjo žemdirbys su medine žagre ir atsistojęs dabartinėje Skuodo žemėje pasakė: "Dabar arsiu žemę." Ne, čia pirmiausia atsibastė medžiotojai. Šitie yra kitokios prigimties - jiems miestų niekad nereikėjo. Miestai ėmė kurtis kartu su žemdirbyste, nes koja kojon vystėsi prekyba, gerėjo gyvenimas, daugėjo žmonių. Tik žemdirbystė užtikrino galimybę labiau žmonėms veistis. Tad tie, kurie atėjo į dabartinę Skuodo vietą, miesto neįkūrė ir gal net gyvenvietės neįkūrė. Tik kažkokią stovyklavietę.
Medžiotojai tuo pačiu buvo ir kariais. Senovės Lietuvoje nebuvo artojų, kaip ir pas vikingus. Žemės čia ne tokios, kad sėkmingai užsiimtum sėja ir sodinimu. Tai buvo viena iš svarbesnių priežasčių kodėl lietuviai taip agresyviai ėjo į latvius, lenkus ir rusus - juos plėšė. Jie nuo seno buvo kariai, medžiotojai... Kariai. Gali būti... labai profesionalių karių palikuonys. Bet tęskime šią istoriją...
Pabandykime pamąstyti kaip jie. Strategiškai.
Dabartinis Skuodas iš varnos skrydžio
Kur jūs kurtumėte miestą jeigu būtumėte kariai? Saugioje, natūralių kliūčių apsaugotoje vietovėje. Iš šiaurės - srauni Luoba. Iš vakarų Bartuva ir dabartinėje parko vietoje pelkynas. Galima buvo kurtis dabartinėje žydų priemiesčio vietoje, tarp buvusio myžupalio ir Bartuvos upės. Tačiau tai žema vieta, iš pietų pusės ją nemaloniai užstoja vadinamasis Leibinės (MSMV) kalnas. Be to ji turėjo būti irgi drėgnoka ir šaltiniuota. Aš, būdamas vadu, gyvenvietę būčiau kūręs ant tos aukšumėlės, kurioje yra nudienos miesto aikštė. Nepasakiau nieko naujo. Neskubėkim. Prie šio įdomaus momento, kaip vietos parinkimas gyvenvietei, dar sugrįšiu kitoje istorijoje, kai pasakosiu apie pilį. Tegu tai, ką dabar rašau bus su intriga. Mums dabar svarbu suvokti nuo ko kilo miesto pavadinimas. Ką reiškia žodis Skuodas. O gal visgi Skuodą įkūrė ne TIE MEDŽIOTOJAI, o kažkas kitas. Kas?
Ilgai, labai ilgai hipnotizavau tą žodį, vartaliojau ir ieškojau atsakymo. Ir jis gali pasirodyti gan netikėtas. Sanskrito kalboje yra žodis skud - skauda, skaudėti. O juk mes, pagal kilmę, esame indoeuropiečiai. Galbūt gyvenvietės įkūrėjo vardas buvo Skud ir nuo jo kilo pats pavadinimas? Tačiau nėra jokio ryšio - tik plika prielaida, niekuo neparemta. Skudas, kuriam nuolat kažkas skaudėjo (neduok dieve, dar luošys) atėjo ir įkūrė Skudo gyvenvietę. Ne. Skamaba neįtikinamai.
Fortas ir moneta
Maždaug prieš 16 metų per Discovery chanal žiūrėjau filmą apie Britanijos keltų kovas su romėnais. Ten pasakojo, jog 60-61 m. po Kristaus keltų karalienė, nepaprastai karinga moteris, vadovavusi dideliam pasipriešinimui ir jos vardas buvęs Baudikė. Britams ta pavardė nieko nereiškia, o mums?
Baudikė. Moteris kuri baudė okupantus - juos naikino, degino, su savo kariauna juos skerdė. Ir ją pavadino Baudike. Išgirdęs jos vardą net šūktelėjau:  "Aš suprantu apie ką jie kalba! Aš žinau ką reiškia šis vardas!" - Boudica, Boudicca, Boudicea, Boadicea. Tad galbūt veikalo "Mūsų praeities beieškant" ("Aušra", 1994) autorius Česlovas Gedgaudas buvo teisus - lietuviai valdė visą Europą, o mūsų kraštas buvęs, tos karingos rikių tautos lopšys. O juk iš jo visi juokėsi - isatorikas romantikas, pezalai, plepalai, pramanai. Na, gal ir pramanai, bet... Nereikėtų visiškai, vienu brūkštelėjimu nurašyti jo teorijos.
Skaitėte ar ne (žiūrėti čia>>), jog visai neseniai Kembridžo ir Oksfordo universitetų mokslininkai pasitelkė naujausią technologiją, kad atkurtų, kaip realiai skambėjo prieš 8000 metų gyvavusi indoeuropiečių prokalbė, tapusi daugiau negu 440 šiuolaikinių kalbų motina. Pasitelkus sudėtingą algoritmą kompiuteris simuliavo seniai išnykusios ir nepalikusios jokių rašytinių šaltinių kalbos garsus. Britams jie atrodo keisti. Lietuviui – visiškai suprantami.
Tai gal visgi Česlovas Gedgaudas nebuvo vien fantazierius, istorikas-romantikas? Kažkur galėjo klysti, kažkur pataikyti.
Jono Chdkevičiaus laikų Skuodas - ten "kvadratas" jau yra.
Kodėl užsiminiau apie Baudikę? Ogi todėl, kad britų kalba mums nėra svetima, jog ji jauna ir apskritai gali būti kilusi iš lietuvių kalbos.
Paryžių įkūrė galų gentis Parisii apie 250–247 metais prieš mūsų erą Senos saloje. Paskui atėjo romėnai. Bet jie saloje nestatė miesto - savo fortui jie pasirinko vietą rytinėje Senos pakrantėje - kad būtų erdviau, kad būtų kur plėstis. Kad lengvai būtų galima legionus išrikiuoti lygumose priešais fortą. pamenate kaip mėgdavo kautis romėnai ir koks siaubas juos ištiko Teutoburgo miškuose.
Kur romėnai būtų statę fortą, jei būtų atsidūrę Skuodo vietoje? Ant Leibinės (MSMV) kalno? Ten mažokai vietos. Greičiausiai būtų rinkęsi dabartinę Skuodo aikštės vietą, tą aukštumėlę...
Beveik prieš du tūkstantmečius (apie 43–50 m.) Londoną įkūrė romėnai, valdant imperatoriui Tiberijui Klaudijui Neronui ir pavadino Londinium. Miestavardžio reikšmė turi kelis aiškinimus; manoma, kad romėnai lotynizavo jau buvusį keltiškąjį vietovės pavadinimą, kildinamą iš asmenvardžio Londinos, turinčio šaknį lond - "laukinis". Kita teorija šį žodį kildina iš senųjų europiečių kalboje vartoto upėvardžio, kurį vėliau iš jų perėmę keltai. Upėvardžio reikšmė buvusi "tekanti (plati) upė". Kam čia tos šnekos apie Londoną? Romėnai atėjo įkūrė karinę stovyklą (tarp kitko irgi lygioje, erdvioje vietoje), paskui imperijai žlugus mieste apsigyveno vietinių keltų palikuonys, bet pavadinimas liko.
Čia tik noriu atkreipti dėmesį, jog per 2 tūkst. metų to miesto pavadinimas, kaip ir Paryžiaus, nepakito. Jei tam tikroje vietoje žmonės gyvena nenutrūkstamai, jei neatsitinka tokių kataklizmų kaip Pompėjoje, po Vezuvijaus išsiveržimo (Italija, Neapolis) pavadinimai neužmirštami ir neiškraipomi. Būna, suteikiami nauji, bet ir senieji nepamirštami (Kaliningradas-Karaliaučius).
Kur aš lenkiu?
Atsakius į klausimą ką reiškia Skuodo pavadinimas, galima būtų atsakyti į daugelį kitų klausimų. Per amžius jo vardas nekito. Ar gali būti, jog ši vieta ir prieš kelis tūkstnačius metų buvo vadinama lygiai taip pat arba labai panašiai kaip dabar? Gali. Štai žiūrime į kitataučių sudarytus žemėlapius ir matome, jog juose ta vieta buvo vadinama labai panašiai: Shkod, שקוד [Yid], Shkudy, Шкуды, Скуодас [Rus], Szkudy [Pol], Schoden [Ger], Skoda [Latv], Shkud, Skuodo, Skudoas, Skouds, Skouda.
"Kvadratas" yra Skuodas. 1870m. Skuodo schema.
Pirmąkart Skuodas minimas 1253 m. (kaip Scoden, Sckoden) – tuomet jis priklausė Ceklio žemei. Jei per beveik 800 metų jis išliko Skuodu, vadinasi ta vieta ir tūkstantį metų iki tol taip buvo vadinama.
Anglų kalboje yra toks žodis „squad“. Jis atėjo iš Ispanų, prancūzų. Tariamas kaip "skuod" - pasiklausykite kaip jis skamba (žiūrėkite čia>>). 1640 metais jis reiškė "nedidelį karių skaičių, turinčių tam tikrą tikslą" - šiuolaikinis atitikmuo gal būtų "specnazas", "jūrų pėstininkai". Į Prancūziją jis atkeliavo iš Ispanijos ir kilo nuo žodžio escuadra arba iš Italijos Squadra - "batalionas", o pažodžiui "kvadratas", nuo lotynų šnekamosios kalbos - exquadra (reiškiantį kvadratą).
Maždaug 1982-iais metais mano klasiokas savo darže, kuris yra per kokį gerą kilometrą nuo Skuodo centro rado labai keistą monetą - joje buvo iškaltas Romos imperatorius. Pamenu, tada jis siuntė ją tyrimams ir buvo patvirtinta: taip, tai Romos imperijos laikų moneta. Iš kur? Kaip? Skuode! Ką romėnams veikti Skuode, tolimoje šiaurėje, toli už limos - už imperijos sienos?! Ne abejo, tai nėra svarus įrodymas, jog tikrai senovės Skuodo vietoje būta romėnų. Moneta galėjo atkeliauti ir kitokiais būdais, bet visgi...
Senoviniais laikais nuo pat dabartinio Sankt Peterburgo vietų iki Romos pro Skuodą ėjo vadinamasis Gintaro kelias
(skaitykite čia>>). Gintaras kaip ir dabar, taip ir prieš 2 tūkst. metų buvo labai vertinamas. Romėnus jis domino. Jie buvo suinteresuoti. O ką daro suinteresuoti žmonė? Jie bando atsikratyti visokiausių tarpininkų ir patys kontroliuoti tam tikrus prekybos traktus, taip kaip dabar didžiosios šalys kontroliuoja naftos gavybą arba bando ją paimti į savo rankas (turiu omeny JAV, Rusiją). Tad visai gali būti, jog už Romos imperijos sienų buvo išsiųstas  specialus kariuomenės būrys ir gal ne vienas, kelio ruože įkurti fortus - prekybos kontrolei. Skuodas galėjo būti viena iš tų vietų, kur romėnai įkūrė karinę stovyklą - kvadratą. Juk senojo Skuodo miesto aikštė yra visiškai taisyklino kvadrato formos - pasiimkite metrą ir pamatuokite. Romėnai mėgo tikslumą, buvo toliaregiai, išmintingai kurdavo savo karines stovyklas. Senoji Skuodo miesto aikštė buvo ideali ginybai - iš Šiaurė Luoba, iš vakarų Bartuva, ant kalvelės - pats tas atsimušti nuo keltų, senųjų baltų genčių, senųjų žemaičių/ kuršių.
Squad - Skuodas.
Kada tai galėjo nutikti? Kada čia galėjo pasirodyti romėnai? Ogi 50-100 m. po Kristaus arba prieš , maždaug 1960 metų! Neteigiu, jog senieji žemaičiai ar kuršiai, ar lietuviai yra romėnų palikuonys. Ne, ne... Tiesiog viskas galėjo vykti greta. Atėjo romėnai ir įkūrė stovyklą, o čiabuviai kažkur apylinkėse kaip gyveno taip ir toliau sau gyveno. Jie tiesiog nepajėgė pasipriešinti profesionaliems Romos kariams. Tačiau Romėnai įkurdami karinę stovyklą ar fortą, davė tai vietai pavadinimą Squad. Ir greičiausiai tai atsitiko natūraliai. Romėnai nė neketino tos vietos kaip nors vadinti - jiems tai galėjo būti eilinis įtvirtinimas, atramos punktas Gintaro kelio apsaugai. Jie paprasčiausiai tą  vietą vadino "kvadratu", bet kadangi tokiais atvejais neišvengiami kontaktai su vietiniais gyventojais - maisto produktų mainai ir kt. - vietiniai tą squad pasigavo, net gal nesuprasdami jo reikšmės ir net nesigilindami, kaip kad gyvenime nutinka. Kai romėnai dingo iš šios vietos ar gal net vietinių genčių buvo išvaryti, o fortas sugriautas ar sudegintas. Vietovės pavadinimas liko. Taip kaip liko Londinium - Londonas.
Mane galima užginčyt - nesu istorikas. Tai tik versija, kurią reikėtų patikrinti. Ten, pora-trejetą metrų po žeme, Skuodo aikštėje gali būti romėnų karių stovyklos liekanos. Taip giliai? Pamenu, kartą kai lankiausi Vienoje mačiau archeologinę Romos imperijos laikų atodangą - po žeme buvo visas namo aukštas.
Matematikai yra ne astronomai, bet jie sėda prie skaičių, formulių ir sukuria teoriją. Jie sako: "Taip turi būti. Turi egzistuoti juodosios skylės." Ir štai prabėga metai, dešimtmečiai - astronomai ieško ir atranda. Jos yra. Taip ir čia: profesionalai istorikai, archeologai turėtų patikrinti mano versiją.
Mano hipotezė nėra kvailesnė, nei manyti, kad Skuodo pavadinimas kilęs nuo žodžio "skuosti".
Ir netgi gali būti, jog pajuokai išstatytos Kauno miesto romėniškos kilmės legendos nėra iš piršto laužtas -  juk per Lietuvą ėjo Gintaro kelias.
Galite su manimi ginčytis.
Daugiau istorijų apie Skuodą:
Skuodas - ne tas, kuriuo jis laikomas - spausk čia>>
Apie Skuodą Vokietijoje - spausk čia>>
Apie Skuodo gatvę - spausk čia>>
Apie Skuodo srutupį - spausk čia>>
Dar apie Skuodo upelį - spausk čia>>
Kaip latviai vadavo Skuodą - spausk čia>> 
Kodėl Skuodas 1572-ais metais gavo miesto teises? - spausk čia>> 
Skuodas buvo žydų per 500 metų - spausk čia>>
Apie Skuodo tarpukario senamiestį - spausk čia>>
Apie žydų verslą Skuode tarpukariu (pradžia) - spausk čia>>
Labai detalus pasakojimas apie tai kuo žydai Skuode vertėsi tarpukariu - spausk čia>>
Apie Skuodo prostitutes - spausk čia>> 
Apie Skuodo sinagogą - spausk čia>>Komentarų nėra:

Rašyti komentarą