2017 m. birželio 16 d., penktadienis

Kaip kunigas prostitutes gelbėjoErotinis anų laikų atvirukas. Seksualu...
396-oji istorija. Prisipažinsiu, esu smalsus - pavartau pažinčių skelbimus. Smalsu pažiūrėti kokia pasiūla, kokia rinka, kokios prekės, kaip jos išrodo. Kiek per pastaruosius 10 metų beieškojau, nėra tekę matyti skelbimo, kad Skuode kokia nors mergina ar moteris savo kūną siūlytų.
Taip. Šiandien apie prostituciją Skuode. Na, kiek galima apie tuos žydus! Atsibodo.
Ko gero, kokia situacija šiandien - geriausiai žino Skuodo policija. Ne kelių patruliai, ne, o kriminalistai. Na, tarkim, kad jie žino... Paprastai jie žino daugiau, nei skelbiama nusikaltimų suvestinėse. Ko gero ir šiandien yra palaidų moterų, bet palaidos, tai dar nereiškia, jog dirba už pinigus. Norėčiau tikėti, jog tokių nėra, nes jei būtų - labai greitai viešumon iškiltų ir žmonės liežuviais užplaktų. O gal jūs žinot? Parašykit man.
Ar būta Skuode prostitucijos prie Smetonos. Neabejoju, jog būta: Kaune buvo nuodėmių gatvė ir Skuode turėjo būti nuodėmių namai. Deja, kol kas neturiu šaltinių, liudijančių tai, bet...
Keliaukim, šiek tiek toliau į praeitį ir rasim. Juk Skuodas buvo judrus, dinamiškas miestas ir čia buvo visko. Čia visko galėjai gauti, kaip ir dideliame mieste. Ir labai lengvai galėjai pasigauti bet kokią lytinę ligą, mat Skuodo prostitutės nelabai garsėjo švara.
1915-ais metais Skuode apsilankę vokiečių kareiviai, netrukus ėmė kasytis tarpukojus, ėmė perštėti jų "karabinai" - o "vamzdžio" taip paprastai neišvalysi.
Mano antrąją knygą apie senąjį Skuodą galima užsisakyti per feisbuko mesindžerį: rašote gavėjo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį. Išrašau sąskaitą. Apmokate. Maždaug po savaitės kurjeris Jums į namus atneša knygą.
Knygos kaina - 38€.
Dėl užsakymų užklausas galite siųsti ir SMS arba tiesiog paskambinti man +370 698 77523. Knyga siunčiama tik paštu.
Karininkai tuoj pat liepė visas "palaidas" mergas surinkti ir nuvežti į Liepojos ligoninę. Kilo sąmyšis. Tos pamanė, jog veš tiesiai į Vokietiją arba statys prie sienos, mat sklido gandas, jog vokiečiai prostitutes be ceremonijų šaudo vietoje. Kita, vertus merginos baisiausiai bijojo ir tos Vokietijos.
Kur tu pasislėpsi Skuode, juk kaizerio kareiviai žinojo kur ėjo ir su kuo gulėjo. Tuoj keletą sugavo. Suimtosios įskundė drauges. Skundė ir iš keršto - nekaltas. Na, kiek nekaltas? Gal tas, kurios ne taip intensyviai "dirbdavo".
Na, ir kuo visa tai baigėsi? Jas iš bėdos traukė Skuodo kunigas Pranciškus Žadekis. Negirdėta neregėta, kad kunigas prostitutes gelbėtų! Davatkoms priminsiu, jog ir Kristus užtarė paleistuvę... Na, pats Žadeikis pasakoja, neva, tik nekaltąsias gelbėjęs, bet manau, traukė iš vokiečių nagų jas visas, kokias tik išgalėjo, nes žmogus jis buvo nepaprastai geros širdies, toks tikras kunigas, kuriam rūpėjo visi skuodiškiai, net ir prostitutės.
Nemanykim, jog tarpukariu tos prostitutės kur nors dingo - jos ir toliau Skuode dirbo. Va, tik faktų kol kas neturiu ir negaliu papasakoti. Tačiau...
Erotinis anų laikų atvirukas. Vienok... seksualu...
Vokiečio gydytojo B. Katerfelto, 1913m. atidarytame kinoteatre (beje, vienas pirmųjų visoje Lietuvoje), neretai būdavo rodomos ir erotinio pobūdžio juostos. Žinoma, nereikėtų tų juostų lyginti su šių dienų pornografiniais filmais - tai buvo tiesiog erotikos pilni vaizdai, keliantys žiūrovams geidulį. Kaip taip galėjo būti? Tiesiog anais laikais dar nebuvo filmai skirstomi į kategorijas. Prasukdavo ant ekrano viską. O po filmo, kodėl neužsukus į karčiamą ir nepasiėmus prostitutės? Juk Skuode buvo daugybė užeigų. Juk tai buvo miestas kryžkelėje.
Beje... knygų kioske pas žydą Putrių buvo galiuma nusipirkti erotinių atvirukų rinkinį...
Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje moterims prostitutėms grėsė net mirties bausmė. Tėvai galėdavo oficialiai išsižadėti ištvirkėlės ir atimti iš jos paveldėjimo teisę. Tačiau XVIII amžiuje, kaip ir daugumoje Europos valstybių, Lietuvoje prostitucija buvo legalizuota. Įsteigta net Prostitucijos reikalų komisija. Nepriklausomoje Lietuvoje prostitucija taip pat buvo legali. Tačiau atėjo 1941-ųjų birželis - kartu su kitais "socialiniais elementais" į Sibirą buvo ištremtos ir 449 prostitutės. Po to sovietai konstatavo, kad jų problema Lietuvoje išspręsta visiems laikams. Skuode irgi.
Šiandien prostitucija Lietuvoje, žiauriai nelegali - baudžiami visi prostitucijos tinklo dalyviai: prostitutės, suteneriai ir klientai.
 O Latvijoje prostitucija legali ir griežtai reglamentuojama įstatymų. Latvija netgi vadinama europietišku Tailandu.
Europoje tik aštuoniose šalyse – Nyderlanduose, Vokietijoje, Austrijoje, Šveicarijoje, Graikijoje, Turkijoje, Vengrijoje ir Latvijoje – prostitucija yra legali ir jos paslaugų suteikimas yra reguliuojamas įstatymais.
Daugiau istorijų apie Skuodą:
Apie Skuodo vardo atsiradimą - spausk čia>>
Apie Skuodą Vokietijoje - spausk čia>>
Apie Skuodo gatvę - spausk čia>>
Apie Skuodo srutupį - spausk čia>>
Dar apie Skuodo upelį - spausk čia>>
Kaip latviai vadavo Skuodą - spausk čia>> 
Skuodas ne tas, kuriuojis laikomas - spausk čia>> 
Kodėl Skuodas 1572-ais metais gavo miesto teises? - spausk čia>> 
Skuodas buvo žydų per 500 metų - spausk čia>>
Apie Skuodo tarpukario senamiestį - spausk čia>>
Apie žydų verslą Skuode tarpukariu (pradžia) - spausk čia>>
Labai detalus pasakojimas apie tai kuo žydai Skuode vertėsi tarpukariu - spausk čia>>
Apie Skuodo žydų sinagogą - spausk čia>>

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą