2017 m. lapkričio 25 d., šeštadienis

Skuodo plėšikas PutramintasIliustracijoje anų laikų plėšikai.

411-oji istorija. Skuodas daug ką turėjo: ir dviaukštę rotušę su laikrodžiu, ir savo budelį... ir dabar tebeturi - jo egzekucinį kardą, ir gražią legendą apie jį ir mergelę. Tačiau šiandien ne apie tai, o apie plėšikus.
Kas nežino Tado Blindos? Visa Lietuva. Toks lietuviškas Robin Hudas. Na, kuri tauta neturėjo legendinio plėšiko? Ko gero beveik visos...
Tadas gimė ne Skuode, o Luokės parapijoje Kinčiulių kaime 1846 m., pasiturinčio valstiečio Tado ir Elžbietos Bukontaitės Blindų šeimoje. Per maždaug 80 km nuo Skuodo. Jo tėvas buvo valakinis ūkininkas ir Viekšnių dekano medininkas. Turėjo du sūnus, vyresnįjį Juozapą ir jaunesnįjį Tadą. Ūkiu daugiausia rūpinosi motina. Vyresnysis sūnus Juozapas mokėsi kunigų seminarijoje, tačiau iš ten buvo pašalintas ir ištremtas į Sibirą iš kur nebegrįžo. Tadui Blindai motina ūkį užrašė 1867 m. sau pasilikdama išimtinę. Bet Tadas patraukė į didijį kelią - plėšikauti, "svieto lyginti". Ar jį kas nors sieja su Skuodu? Niekas. Gal tik tai, jog buvo žemaitis. Tačiau iki jo buvo kitas, ne ką mažiau žymus plėšikas, bet gyvenęs ir siautęs Skuodo apylinkėse.
18a. pabaigoje, o tai galėjo būti maždaug tarp kokių nors 1780-ųjų ir 1790-ųjų Skuodo apylinkėse siautė plėšikų gauja.
Ne tokia jau ir didelė - trijulė, vadovaujama bajoro Putramento.
Mano antrąją knygą apie senąjį Skuodą galima užsisakyti per feisbuko mesindžerį: rašote gavėjo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį. Išrašau sąskaitą. Apmokate. Maždaug po savaitės kurjeris Jums į namus atneša knygą.
Knygos kaina - 38€.
Dėl užsakymų užklausas galite siųsti ir SMS arba tiesiog paskambinti man +370 698 77523. Knyga siunčiama tik paštu.
Banditai plėšė visus, kas tik ką gersnio, vertingesnio turėjo, ypač turtinguosius. Kai negaudavo pinigų, degindavo rankas, kartais net vaikus papjaudavę motinų akyse, moterims nupjaudavę krūtis - visokiausių baisybių prisigalvodavę. Niekas jų negalėjo nei susekti, nei pagauti. Ne todėl, kad jie būtų buvę kažkokie ypatingi, nesugaunami, labai gudrūs ar turintys užtarėją. Tiesiog...
Bet štai kartą jie užpuolė žydą krautuvininką - atėmė prekes, o patį prispaudė dvinage šake prie žemės. Žydelis spardėsi, kojomis žemę arė, bet plėšikai tik juokėsi ir vis laikė prignybę prie žemės, kol uždusino.
Ak šitaip!
Žydų bendruomenę tai įsiutino ne juokais. Tuoj atsirado protingų galvų ir plėšikus netrukus susekė.
Miesto valdžia juos gana greitai sugavo.
Skuodo magistrato teismas nutarė juos pakarti. Kartuvės gi stovėjo per kilometrą nuo Skuodo, kažkur laukuose, dabartinės Šatrijos gatvės gale, tarp Respublikos gatvės, Rūšupės upelio ir šunkelio, vedančio Narvydžių link.
Po egzekucijos ilgai neleido plėšikų kūnų nuimti - kabojo ant kartuvių kol supuvo. Tačiau net po to Putraminto galvą prikalė prie kartuvių stulpo ir toliau ją laikė, kad daugiau nė vienam nekiltų mintis imtis plėšiko amato.
Tado Blindos asmenybė apipinta padavimais ir istorijomis. Nors jo biografija istoriškai netyrinėta ir tėra labai maža žinių, ko gero jis nebuvo toks žiaurus kaip bajoras Putramentas. Tačiau kas ten žino, kas ten žino... Tiesiog nepasitaikė rašytojo, kuris būtų apie Putramentą sukūręs gražų literatūrinį mitą. Juk Tadas Blindas nežuvo taip herojiškai, kaip filme ar knygoje vaizduojama. 1877 m. per Švento Jurgio jomarką įsiutusi minia Luokės turguje jį tiesiog pagavo ir užmušė. 

Daugiau istorijų apie Skuodą:
Apie Skuodo vardo atsiradimą - spausk čia>>
Apie Skuodą Vokietijoje - spausk čia>>
Apie Skuodo gatvę - spausk čia>>
Apie Skuodo srutupį - spausk čia>>
Dar apie Skuodo upelį - spausk čia>>
Kaip latviai vadavo Skuodą - spausk čia>> 
Skuodas ne tas, kuriuojis laikomas - spausk čia>> 
Kodėl Skuodas 1572-ais metais gavo miesto teises? - spausk čia>> 
Skuodas buvo žydų per 500 metų - spausk čia>>
Apie Skuodo tarpukario senamiestį - spausk čia>>
Apie žydų verslą Skuode tarpukariu (pradžia) - spausk čia>>
Labai detalus pasakojimas apie tai kuo žydai Skuode vertėsi tarpukariu - spausk čia>>
Apie Skuodo prostitutes - spausk čia>>  
Apie Skuodo sinagogą - spausk čia>> 
Apie tai kaip pro Skuodą buvo nutiestas geležinkelis - spausk čia>>
Antanas Smetona lankėsi Skuode - spausk čia>> 
Kaip vikingas Ragnaras Lodbrukas viešėjo Skuodo žemėse - spausk čia>>
Apie Skuodą tarpukariu - spausk čia>>    
Apie žydų mokyklas Skuode - spausk čia>>  
Apie žymiausią tarpukario laikų Skuodo kontrabandininką - spausk čia>> 
Dar kartą apie Bartuvos upės pavadinimo kilmę - spausk čia>>


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą