2018 m. balandžio 10 d., antradienis

Kaip iškastruoti valstybines mokyklas

Dėl valdininkų vienpusių sprendimų vaikai patiria stresą.

423-oji istorija. Prisidengiant švietimo reforma, Lietuvoje siekiama sunaikinti kuo daugiau valstybinių mokyklų, kad laisvai galėtų vystytis privačių mokyklų tinklai. Ko ne geriausias pavyzdys yra valstybinės Kauno V. Bacevičiaus pradinės mokyklos kovos su "verslo angelais".

Prieš savivaldos rinkimus "Vieningas Kaunas" žadėjo, jog išsaugos V. Bacevičiaus pradinę mokyklą, tačiau vos paėmę valdžią, savo pažadus sulaužė. Jau keletą metų visais įmanomais būdais stengiamasi sunaikinti, uždaryti 100 metų atšventusią mokyklą.
Žaliakalnyje, su 24 tūkst. gyventojų, iš kurių apie 7 tūkst. vaikai iki 15 metų amžiaus, yra VOS KELIOS valstybinės mokyklos, kuriose gali mokytis pradinukai: o DIDESNĖJE Žaliakalnio teritorijos dalyje tik dvi: pradinė V. Bacevičiaus ir Žaliakalnio progimnazija.
V. Bacevičiaus mokykla neremontuojama jau 20 metų. 2006-2014m.  einamiesiems remontams buvo skirta tik apie 19.7 tūkst. eurų. 2017m. Lietuvos Švietimo ministerijos ir Europos Sąjungos Žaliakalnio mokykloms skirtas lėšas - 886 tūkst. eurų savivaldybė tiesiog atėmė ir "paskirstė". 450 tūkst. eurų skyrė kitų miesto rajonų mokykloms, 403 tūkst. eurų KTU inžinerijos licėjui ir 40 tūkst. eurų "nukrito" darželio remontuoti. Žaliakalnio pradinėms mokykloms - špygą po nosim. 
---------------
Apie tikrąją pastato būklę skaitytykite čia>>
---------------
Kauno švietimo skyrius smaugte smaugia V. Bacevičiaus mokyklą. Kai tėvų bendruomenė ėmė sėkmingai priešintis teismuose, 2017m. vasaros pradžioje dirbtinai buvo delsiama skelbti pirmųjų klasių komplektavimą. Tikslas paprastas - kuo daugiau išsigandusių, suklaidintų tėvų, tuo mažiau pradinukų mokykloje, tuo lengviau savivaldybės klerkams žongliruoti  statistika.
Švenčiant 100 metų jubiliejų. 2017m.

Anot Delfi.lt "Miestas- tai aš" - neva nukirtęs Kauno meras V. Matijošaitis ir 2016-ais metais iš savivaldybės atėjo įsakymas - "sujungti", t.y. iškleti V. Bacevičiaus pradinę mokyklą į Žaliakalnio progimnaziją.
Prezidentės D. Grybauskaitė V. Bacevičiaus pradinės mokyklos tėvų bendruomenei 2015m. rašė: "...geriausi sprendimai, sprendžiant mokyklų reorganizacijų problemą, ptiimami tuomet, kai savivaldybė ir vietos bendruomenės atvirai ir geranoriškai bendradarbiauja."

Tušti žodžiai. Kauno valdantieji ("Vieningas Kaunas") ir paklusnūs jų klerkai elgiasi atvirkščiai - diktato principu. Pasakyta - padaryta, nutarta - įvykdyta.
Tėvų bendruomenė ignoruojama, su ja nebendraujama - nė karto ir nė vienas savivaldos atsakingas asmuo nuo 2015m. neapsilankė V. Bacevičiaus mokyklos bendruomenės susirinkimuose, nors ir buvo kviečiami.
Manipuliacija žodžių reikšmėmis
Mokyklos sujungiamos, kai mokiniai ir mokytojų kolektyvas lieka savo pastatuose kaip buvę, o mokyklas toliau administruoja vienas direktorius, viena administracija. Tai ir  yra sujungimas arba centralizacija. Tai yra mokyklų stambinimas. V. Bacevičiaus pradinukės atveju, mokykla tiesiog naikinama, nes mokiniai ir mokytojai iš pastato bus iškeldinti, o pats pastatas... nė vienas merijos klerkas nedrįsta atsakyti į klausimą, kas su juo nutiks vėliau, kokia bus paskirtis ar, apskritai, jis stovės, nesvarbu kad yra kultūros paveldas. Visus negyvenamus pastatus galima taip nugyventi, kad jie tiesiog sugriūva. O jau tada toje vietoje daryk ką nori. O vieta labai gera - strategiškai puikus sklypas, šalia pagrindinės miesto arterijos - Savanorių prospekto, o priešais Prisikėlimo pažnyčia. Jūs manote, jog kažkokiai kompanijai ar privačiam asmeniui prireikė sklypo, pastato? Ko gero taip... arba gal ir ne... Esama gilesnių grėsmių, kurios kaip vėžys ėda Lietuvos švietimo sistemą, o V. Bacevičiaus mokykla yra tik geras pavyzdys, kaip tai vyksta, kokiais metodais atliekama preciziška operacija - "iškastruoti valstybines mokyklas".
Pastato "eksploatacija yra nesaugi"
Savivaldybės klerkai teigia, jog V. Bacevičiaus pradinės mokyklos pastatas nesaugus. Tačiau koks tėvelis ves savo vaikus į nesaugią mokyklą? Ar tikrai nesaugus? 2014m. jo apžiūros akte teigiama: "dalis konstrukcijų galimai neatitinka statinio reikalavimų, pastato eksploatacija yra nesaugi". GALIMAI - tai dar nereiškia, jog taip ir yra. šsamesnė pastato būvo ekspertizė niekad nebuvo atlikta - tik "apžiūra". 
Norint apspręsti tolesnę pastato paskirtį, turėjo būti atlikta išsami ir kruopšti kultūrinio objekto ekspertizė. Tačiau savivaldybė tokių dokumentų pateikti negali, nes niekas jokios ekspertizės niekad neatliko. O kaip žinia, po medinukų apdaila, vidinės namų konstrukcijos būna labai puikiai išsilaikiusios ir visai nesvarbu, jog pastatą surentė dar 1917 metais.
2015 metais mokyklos tėvų bendruomenė pasitelkusi pagalbon architektą Šarūną Kiaunę netgi suprojektavo, vizualizavo galimą V. Bacevičiaus mokyklos rekonstrukciją, šalia pastatant naują erdvią sporto salę ir visas reikalingas administracines patalpas. Tokia mokyklos erdvių koncepcija panaši į išgirtąją Suomijos modernią mokyklą - žemi mediniai pastatai ir jaukios erdvės pradinukams. Miestui būtų garbė turėti tokią jaukią ir vaikams pritaikytą mokyklą. Deja... savivaldybei reikia privačių mokyklų, ji gina privatų interesą.
Žongliravimas statistika
Visai neseniai buvusi prestižinė mokykla, kurioje mokėsi apie 250 mokinių staiga tapo nebereikalinga, nes savivaldybės valdantieji ir klerkai tvirtina, jog Kaune mažėja vaikų. 2014 metais Žaliakalnio seniūnijoje gimė 263 naujagymiai – 2021 metais jiems sueis septyneri ir jų tėvai ieškos pradinės mokyklos. Ne kitame miesto rajone, ne miesto pakraštyje, o savo gyvenamojoje teritorijoje.
2016m. Žaliakalnio vietos veiklos grupė (VVG), tarp kurios valdybos devynių narių buvo ir trys "Vieningo Kauno" (valdančiųjų) atstovai: Raimondas Krištaponis, Edita Plūkienė ir Donatas Večerskis, parengė vietos plėtros strategijos išsamią 94 puslapių studiją. Čia teigiama, jog 2012-2014 metais Žaliakalnyje itin sparčiai didėjo gimstatumas, nepaisant to, jog tuo laikotarpiu dar sykį buvo apkarpytos motinystės išmokos. Čia kaip niekur kitur Lietuvoje bendras gimstamumo rodiklis tūkstančiui gyventojų  siekė 10.65 proc. ir padidėjo net 17.68 proc., nes čia pastaruoju metu apsigyveno daug jaunų šeimų.

Kauno savivaldybės valdantieji mėgsta žongliruoti tokiais argumentais, kaip antai "jūsų mokykloje daug mokinių iš kitų teritorijų".
"Vieningo Kauno" rinkiminis lankstinukas

Tai tik žongliravimas teritorijų ribomis ir skaičiais, mat mokykloms priskirtinų teritorijų ribos kone idealiai sutampa su Žaliakalnio seniūnijos ribomis, o V. Bacevičiaus mokykla kaip tik stovi šalia "sienos" su Centro seniūnija. Ir štai kas atsitinka. Tėvelis, kurio namai tik per 200 metrų, anapus Savanorių prospekto, lyg tai neturėtų teisės vesti savo vaikiuko į V. Bacevičiaus mokyklą, nes gyvena Centro teritorijoje. Ir jam pasiūloma savo mažametį PAGAL ĮSTATYMĄ vežti už kokio pusantro kilometro nuo namų. Ir staiga statistika dirbtinai apsisuka prieš mokyklą.
 ------------------
Plačiau apie teritorijų problemas skaitykite čia>>
-------------------
Taigi, absoliutus melas, jog V. Bacevičiaus pradinę mokyklą reikia uždaryti ar "reorganizuoti" ar "sujungti", nes mažėja vaikų. Jų nemažėja. Atvirkščiai - jų daugėja.

Vaikų teisių specialistai "gina" vaikus

Lietuvoje vykdant švietimo reformą daug kalbama apie vaikų saugumą, gerovę, jų ugdymo kokybę. Pirmokėlis visad bus saugesnis, jei jo mokykla bus jo gyvenamoje aplinkoje, jo rajone, jei jis ją galės pasiekti pėsčiomis ar esant reikalui pats savarankiškai ir saugiai grįžti namo. Jauki, maža mokyklėlė žmogučiui iki dešimties metų visad kels mažiau streso, nei didelė "ferma".

Švenčiant 100 metų jubiliejų. 2017m.
Tėvams visad bus patogiau ir ekonomiškiau vaikus nuvežti į jų rajone stovinčią mokyklą, nei juos tempti per pusę miesto, stumdytis rytiniuose kamščiuose.

Vaikas po ilgo rytinio pasivažinėjimo tėvų automobilyje į mokyklą atvykstų jau pavargęs, išsekęs emociškai. Jis po truputėlį imtų nekęsti mokyklos kaip institucijos, kaip savo antrųjų namų.

Tačiau vaikų teisių specialistai gina tik privatų interesą, tik Kauno valdančiųjų užmojus - leisti Kauno centre įsišaknyti privačioms mokykloms. Kai tėvai savivaldybės posėdyje bando ginti savo vaikus ir mokyklą, Kauno vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėja ima kaltinti pačius tėvus, neva jie nesirūpina savo vaikų saugumu.

Kodėl reikalinga sunaikinti V. Bacevičiaus pradinę mokyklą?

Į Kauną ateina "Šiaurės licėjus". Tai ne pavienė mokykla - tai visas, būsimas tinklas... voratinklis.  Jų ambicijos didelės. Jie ruošiasi Lietuvoje sukurti ištisą  privačių mokyklų tinklą. Dabar jie pradeda nuo ikimokyklinio amžiaus ir pradinukų, tačiau neslėpia ambicijų tapti Lietuvos švietimo sistemos lyderiu ir lavinti vaikus nuo pirmųjų žingsnių iki abitūros egzaminų.

"Šiaurės licėjus" yra „Šviesos“ leidyklos kūdykis. "Šviesa" priklauso „Alma litera“ leidybos grupei, o ši „AL holdingas“ kompanijai, kuri valdo 11 bendrovių Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje. Tai kompanija turinti pakankamai resursų įgyvendinti savo užmojus - jie 2011m. buvo "verslo angelai". Ir jeigu teoriškai pasvarstytume: jiems nė motais kažkoks V. Bacevičiaus mokyklos pastatas ir sklypas. Jie turi apsčiai kapitalo ir kitokių galimybių.

Juos ar panašias kompanijas domina patys vaikai ir jų tėvų piniginės galimybės. Verslui svarbi rinka. Norint kad atsirastų klientų, reikia "išvalyti" rinką - uždaryti valstybines mokyklas. O tai jau politikų rūpestėlis...

Kaip "išvalyti" švietimo rinką?

Užmeskime akį į Lietuvos miškų reforma, kuri visai neseniai kaip uraganas praūžė per mūsų kraštą. Jos esmė - vietoj 42 regioninių urėdijų įsteigti vieną miškų kontrolės ir valdymo cenrą. Tokia centralizacija suinteresuotus politikus ir stambųjį kapitalą įgalins lengviau susigrobti Valstybinius miškus ir juos besaikiai kirsti. Tai jau vyksta Suomijoje, Estijoje, Latvijoje, o dabar ir Lietuvoje. 
----------------------
Plačiau pasvarstymai ta pačia tema: "Verslo angelai" ir V. Bacevičiaus pradinė mokykla - spausk čia>>
----------------------

Tas pat vyksta ir Lietuvos švietimo sistemoje, jungiant, reorganizuojant ir tiesiog grubiai naikinant mokyklas, prisidengus „neišnaudotu ekonominiu efektyvumu“. Tik tikslai kiti - pravalyti gyvybinę erdvę privačioms mokykloms. Juk Kauno atveju, sunaikinus V. Bacevičiaus mokyklą, Žaliakalnyje iš dviejų, liks tik viena - Žaliakalnio progimnazija, kuri nepajėgi sutalpinti visų pradinukų, kuri jau seniai negauna jokio finanasavimo naujai sporto satlkei statyti, kuri  neturi salės mokyklos šventėms ir renginiams - ji irgi valstybinė, ji irgi tokia pat. Skirtumas tas, jog statyta sovietmečiu ir nėra medinukė.

Miestas - tai ne "aš", miestas - tai MES. Lietuva ne privatus kiemas - ji MŪSŲ.

Daugiau skaityti ta pačia tema:

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą