2018 m. kovo 28 d., trečiadienis

"Vaikų" fermos ir "Vieningas Kaunas" - Kaunas tvarkosi!

422-oji istorija. Nuolankus, gražiai apsiskutęs jaunas kaunietis, nuolankus verslo vergas, tarnautojas gali sakyti, kad nepatenkinti kauniečiai bamba - juk yra gerai, juk tvarkomos gatvės, projektuojamos aikštės, bus kapitaliai atnaujinti Kauko laiptai, pasistatysim "arkliuką" prie pilies...
Ne, ponai, tai nėra bambėjimas.
Tai trumparegystė. Nė vienas protingas žmogus netvarko gerbūvio, kol nesutvarkytas vidus, nes jei pirmiausia tvarkomas gerbūvis, paskui gali tekti gyventi statybvietėje ir bėgioti į lauko tualetą.
Nesidžiaukite remontuojamomis gatvėmis, nes po metų kitų jos bus draskomos, ardomos, kapstomos. Nuvažiuokite į Juozapavičiaus prospektą - jis ne taip seniai buvo sutvarkytas, bet vakar važiuojant "įkritau" į automobilio pločio išpjovą asfalte, kuri dabar užversta skalda, paskui bus užlopyta, o paskui po kitos žiemos vėl bus lopoma. Tai ir yra trumparegystė - tai protinė trumparegystė, kuriai nepadeda akiniai. Reikalinga preciziška operacija. Ne mums, kauniečiams, o valdantiesiems - tiek "Vieningam Kaunui", tiek visai Lietuvos valdžiai, kuri nesugeba iškelti kojos iš savo Vilniaus.
Jei yra manoma, kad vykdoma švietimo reforma ir kažkas optimizuojama, jungiant sujungiant, suvarant į "fermas" mūsų vaikus - tai yra ne reforma, o valstybės pamatų griovimas. Naikinama ateitis. Ateitis yra mūsų vaikai.
Vargšai vaikai ir naivūs pedagogai...
V. Bacevičiaus mokyklą norima uždaryti, nes neva ji nebesuremontuojama. Tačiau kas ir kokie ekspertai tai nustatė. Pavaikščioti aplink pastatą ir po jo vidų, paspoksoti į apdriskusią apdailą - tai ne ekspertizė. Jeigu apskritai tai kada nors nutiko. Paprastai po medinukų apdriskusia apdaila, jei tik pastatas gyvenamas, medinė konstrukcija būna puikiai išsilaikiusi. Jeigu yra teigiama, kad pastatas yra avarinės būklės, tokiu atveju reikia nugriauti viso Žaliakalnio  medinukus, nes juose kauniečiams nesaugu gyventi, nes jie avarinės būklės. Ir ko gero, jei tik būtų tokia valia, tai ir būtų atlikta, kad geruose plotuose galėtų įsikurti turtingi žmonės, kad kiltų išsvajoti dangoraižiai ir visokie verslo centrai. Paprastus kauniečius iš tiesų reikėtų suvaryti į bendrabučius, į miesto pakraščius, o jų vaikus į dideles centralizuotas "fermas" - reikia išvalyti kulktūrinį plotą ir sudaryti palankias sąlygas
Man nepatinka jo veidas...
privačioms mokykloms. Kai "fermos" trūkstant finansavimui ateityje taps avarinėmis, tada lietuvis turės du pasirinkimus: mokėti pinigus už mokslą arba apginkluoti savo vaikus pistoletais, peiliais, kad šie, kaip JAV valstybinėse mokyklose, galėtų apsiginti nuo bendraamžių arba kabinti akis mokytojams. Nes tokiose valstybinėse mokyklose mokysis ubagų vaikai. Į ubagų kategoriją pateks daug įvairių sluoksnių. Tam tikri sluoksniai ir jūsų vaikus išmokys, kaip kovoti už būvį. O turtingųjų vaikai maloniai ir užtikrintai mokysis privačiose mokyklose, pastatytose tokiuose patogiuose ir gražiuose sklypuose, kokiame dabar stovi V. Bacevičiaus mokykla.
Dabar gi net nelabai aišku, kas iš tiesų Kaune vykdo švietimo reformą. "Vieningas Kaunas" tvirtina neva vykdo Švietimo ministerijos nurodymus. Ta ministerija tyli, mums tėvams nieko nesako. Mes kaltinam Kauno valdžią. Tai yra bambėjimas. Tuo tarpu gi tiesa yra visai kitokia. Savivaldybei priklauso visos sprendimo teisės. Ir jei kas jums teigs kitaip - tas bus melagis. Aš nebambu, o remiuosi profesionalių teisininkų pagalba sunkioje kovoje dėl šimtametės mokyklos išsaugojimo. O juk turėčiau ne tuo užsiimti - turėčiau į šeimą pinigus nešti, kažką uždirbti. Bet ne, mums tėvams, tenka neramiai miegoti ir kovoti už savo mokyklą, už savo vaikus, metus viską į šalį, nes kažkas nori geriau gyventi. Kodėl? Kodėl mano ir mano vaikų sąskaita!
Šiuo metu "Vieningas Kaunas" desperatiškai ieško būdų kur sukišti V. Bacevičiaus mokyklėlės pradinukus. Desperatiškai! Gal tilptų į perpildytą Žaliakalnio progimnaziją, gal kažką galima nugrūsti į rusakalbę A. Puškino gimnaziją, o gal galima sugrūsti į buvusią S. Lozoraičio pagrindinę mokyklą?
Dar visai neseniai S. Lozoraičio pagrindinės mokyklos patalpos iki šio mėnesio vidurio buvo užkaltos, uždarytos. Tačiau prieš savaitę visos patalpos buvo išvalytos, iškuoptos ir ruošiamos kosmetiniam, greitam remontui. Tai liudija greitomis tualetuose klojamos plytelės, vedžiojama elektros instaliacija neparuošus sienų. Vadinasi sienos bus tiesiog nudažomos, bet neglaistomos, netvarkomos. Koridoriuose kai kur pakeistas apšvietimas - matomai lubų niekas neperdažys. Kai neatliekami pirmaeiliai apdailos darbai ir pereinama iškart prie instaliacijos darbų, reiškia bus tik kosmetinis pigus remontas.
S. Lozoraičio pagrindinės mokyklos patalpos - būsima "ferma"
Norima sunaikinti V. Bacevičiaus pradinę mokyklą, kad pats pastatas atitektų 'kažkokioms" reikmėms (kokioms - tai gili paslpatis!), o 1-3 klasių mokinukus iš Žaliakalnio "permesti" į kitą Nėries upės pusę, į Viljampolę. Toks yra Kauno miesto savivaldybės Tarybos, "Vieningo kauno" planas - naikinti 100 metų senumo mokyklą, kuri nuo 1919m. visad buvo tik mokykla, mūsų vaikus kaip avis sukišti bet kur, prieš tėvų valią.
Taip Lietuvoje vyksta švietimo reforma - nesiskaitant su tėvų nuomone.
S. Lozoraičio mokyklos patalpose praėjusią savaitę lankėsi pats meras Matijošaitis, tačiau per 2 metus neturėjo jokio noro ir reikalo atvykti į V. Bacevičiaus mokyklą. Be abejo, neturėjo jokio noro kas nors atvykti ir iš miesto Švietimo skyriaus. O kam? Tačiau, kai reikia atsakyti į tą klausimą, tvirtinama, jog "mes bendraujam, mes siūlom".
Taip. Tikra tiesa. Bendraujam. Bendraujam teismuose. Taip, mums siūloma... Mes savo vaikus
S. Lozoraičio pagrindinės mokyklos patalpos - būsima "ferma"
mylime ir laikome vaikais, o JIE juos laikio statistiniais vienetais. Ir dar drįsta į savivaldybės tarybos posėdį pasikviesti vaikų teisių apsaugos darbuotojus ir apkaltinti mus, sąmoningus tėvus, jog mes neva nesirūpiname savo vaikais ir per jėgą juos laikome griūvančioje mokykloje. Dar gerai, kad kol kas negalioja norvegiški įstatymai - ko gero atimtų iš mūsų ir vaikus, nes esame "žiaurūs" tėvai. Nes giname mokyklą. Nes mums ne visvien, kaip vaikai mokysis, kokios kokybės išsilavinimą gaus, kokioje aplinkoje augs. Mokykla yra ne vien sienos - mokykla yra dvasia, kurią sukuria mokytojai ir aplinka.
Visgi sklando gandai, kad mūsų meras apsilankė kažkada V. Bacevičiaus mokykloje. Sako, įžengė, apsižvalgė ir pasakė: "Kaimo mokykla" ir išėjo. Neduok Dieve, jei mūsų meras sugalvotų tapti Lietuvos prezidentu! Tačiau nenustebčiau, nesgi visi Kauno merai apšilę kojas, dumia į Vilnių, į sostą arba prie sosto. Bet ten jau kalnas griūva...
Eilinis lietuvis šiais laikais yra beteisis, be savo nuomonės, už jį sprendžia kiti, be jokio atsiklausimo - nes taip reikia, nes vaikų tėvai yra durniai, įsikandę senos jaukios mokyklėlės, nes tėvai nesupranta, kad Kaunas tvarkosi. Apie kažkokią Švietimo ministeriją net nekalbu - jie toli, mes nuo jų toli. Gal kažkur ir pravažiuoja žybčiojantys žiburėliai, o tu lieki nusviestas pagriovy, aptaškytas purvu ir šiukšlėmis.
S. Lozoraičio pagrindinės mokyklos patalpos - būsima "ferma"
Man kaip piliečiui buvo uždrausta fotografuoti S. Lozoraičio patalpas ir tvirtinama, kad ten nevyksta jokie remonto darbai, nors iš užrašų tai akivaizdu. Negi aš jau nebeturiu jokių teisių?! Kaip savo vaiko tėtis pasižiūrėti ir nufotografuoti į kokias arklydes nori nugrūsti mano vaiką, į kokias arklydes mano kitą būsimą pirmoką? Aišku, šaukštai buvo po pietų - mane nutvėrė, kai savo darbą jau buvau atlikęs, seno prityrusio žvalgo taip lengvai neapsuksi apie pirštą. Atsiprašau tų, kurie administruoja pastatą, kaip pilietis turėjau tokią teisę... patalpos nebuvo užrakintos. Ten trys tušti aukštai, su pusrūsiu, be sporto ir be aktų salės. Patalpų ten per akis - sulystų kokios 3 bet kokios pradinės mokyklos. Ir ko gero, norima taip "optimizuoti", kaip nors sukurti pradinukų "fermą" - koks gi skirtumas iš kokio miesto pakraščio jų tėveliai veš savo vaikus ar paleis vienus kapstytis iki mokyklėlės. Juk bus dviračių takai, nemokamas visuomeninis transportas ir pakelėse jų laukiantys bendraamžiai, kad atimtų mobilų telefoną, pinigėlius ar šiaip užpakalį paspardytų. Aš savo vaiko negalėsiu taip apginti, kaip mane apgynė amžinatilsi tėvas. Mane snarglių, mušė ir skriaudė, bet tėvas atvažiavo prie mokyklos su traktoriumi, užtvėrė kelią ir išauklėjo tuos, kurie mane skriaudė. Man tėvas pasakė, jei nenori
S. Lozoraičio pagrindinės mokyklos patalpos - būsima "ferma"
murkdytis purve - mokykis. Aš ir mokiausi ir iki šiol mokausi, bet va traktoriaus neturiu, su kuriuo galėčiau valdžiai kelią užtverti ar kaip nors kitaip pagrasinti, nesgi nebeliko Lietuvoje jokių svertų, kurie pažabotų valdžią. Seniau dar buvo žurnalistai, kurie rašė analitinius straipsnius, skalbė valdžiai nugarą. Dabar ir to nebeliko. Yra labai daug kalbama apie demokratiją, apie visokias vertybes, bet tai yra tik propaganda - realybė yra kitokia. Iškelta graži idėja iki 2025 metų mokytojų profesiją padaryti prestižine - taip ir bus, nes didelė dalis mokytojų Lietuvoje tiesiog neteks darbo. Sunaikinus V. Bacevičiaus mokyklą, taipogi dalis mokytojų darbo neteks. Yra kalbama, jog mes turime bijoti rusų - bijokime savų, lietuvių. Lietuvis lietuviui į nugarą smeigia peilį. Trumparegiai ardo tai, ką dar galima išardyti vardan savo piniginių ir politinių interesų. Mes jiems nerūpim.
Emigracija yra ir didės, kol bus taip, kaip yra. Mes turim dvi galimybes: arba išvažiuoti arba atsistoti ir pasakyti NE!
Mūsų mažos mokyklos problemos nerūpi net didžiąjai žiniasklaidai, nes "per menka problema", nes visur vyksta permainos IR TAI KAS VYKSTA SU MUMIS YRA "NATŪRALU", bet juk naikinama 100 metų senumo mokykla, kurioje dabar mokosi 150 vaikų. Jei savivaldybė porą metų mus visaip nebūtų dusinusi - dabar čia mokytusi 200-250, kaip seniau. Tačiau didžioji politika yra nukreipta prieš paprastą žmogų, paminant bet kokias demokratijas.
Demokratija pas mus yra blefas.
Nėra pasaulyje mažų problemų - mažos gimdo dideles.
200 000 persų armija 480 metais prieš mūsų erą užpuolė Graikiją. Po tam tikrų išdavysčių ir išgąsčio Termopilų perėjoje liko 300 spartiečių prieš 200 tūkst. priešų kariauną. Negeisdami pergalės, tik didvyriškos mirties, 300 spartiečių stojo į mūšį. Ten žuvo visi spartiečiai ir 20 tūkst. persų. Po Termopilio mūšio persai užėmė dalį Graikijos, bet 300 spartiečių narsa ir didvyriškumas nebuvo pamiršti. Tai sugniuždė persų kovinę dvasią.
1930 m. M. Gandis pradėjo "druskos žygį". Jis nepaisė britų „druskos“ įstatymų ir su bendraminčiais pėsčiomis leidosi link pajūrio miestelio, nutolusio 400 km., pasigaminti druskos iš jūros vandens. Gandi žmonėms pasiekus jūrą kaipmat pasklido žinia apie druskos žygį. Tūkstančiai prislėgtų ir nualintų indų taipogi pasekė protestuotojų pėdomis ir pradėjo nebepaisyti britų druskos įstatymų. Nors žygis Indijai nepriklausomybės neatnešė, tačiau tai buvo lūžis.
2018 metais Kauno savivaldybė sugalvojo sunaikinti V. Bacevičiaus pradinę mokyklą... niekas tada nesuprato, jog tai iš esmės pakeis visą Lietuvos švietimo sistemą...

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą