2018 m. gegužės 16 d., trečiadienis

Kauno klerkai neatitinka sveiko proto NORMOS, todėl jų veiklos galiojimas turėtų būti sustabdytas

Vaikams čia gera mokytis
436-oji istorija. Šiuo straipsniu pabandysiu paneigti dar vieną MELĄ, jog V. Bacevičiaus pradinė mokykla, esanti Žaliakalnyje, yra avarinio stovio ir neatitinka kažkokių NORMŲ.


V. Bacevičiaus pradinei mokyklai sustabdytas higienos pasas, nes ji neatitinka higienos normų. Kągi, kągi... 

Visų pirma, susimąstykime kas apskritai yra norma ir kaip jos atsiranda. Šiame pasaulyje ilgiau gyvenę žmonės žino, jog per jų amželių įvairios normos keitėsi bent po keletą kartų. Kai nebūtų keista, bet egzistuojant įvairioms normoms gyvenimas tekėjo ir viskas būdavo gerai. 

Kas yra norma? Tai socialinis susitarimas, kad va, nuo šio momento gyvensim taip, o ne kitaip. Visgi mes nesirenkame į kokias nors sueigas ir nesprendžiame kokios tos normos turi būti. Susėda prie stalo specialistai: Petras, Jonas, Anupras ir Onutė ir sutaria, jog va, nuo šiol žaisime pagal tokias taisykles - normos bus tokios. Kazimieras turi antspaudą ir parašo galią. Jis dokumentą suantspauduoja, pasirašo ir tai tampa nepajudinama norma, kurios nevalia nė per milimetrą peržengti. Nors juk, jei peržengsi nieko blogo neatsitiks - pasaulis nesugrius. Taip pasaulis negriūva ir Žaliakalnio progimnazijoje - nors salė ir neatitinka higienos normos reikalavimų, joje visgi vaikai treniruojasi, žaidžia. V.
Bacevičiaus mokykla irgi turi puikią sporto salę. Ji mažoka, bet turi. Ji normos neatitinka, bet salė nepriklausomai nuo to egzistuoja ir ten mokiniai sportuoja. Gražiu oru, kaip ir visų mokyklų mokinukai, "bacevičiukai" eina laukan ir savo sporto aikštėje irgi sportuoja. Žinoma, ji nėra tokia, kaip tarkim, Panemunės pradinės mokyklos, bet jei savivaldybė V. Bacevičiaus mokyklai skirtų pinigų - ji tas normas atitiktų. Nepaisant viso to, kai kurie valdininkai įsigudrina savo raštuose netgi teigti, kad V. Bacevičiaus mokykla neturi sporto salė. Bet pažvelkite į nuotrauką - ji yra!

Kas yra norma? Ar jūs žinote, kodėl geležinkelio vėžės plotis yra toks o ne kitoks? Beje pasaulyje yra
120 skirtingų geležinkelio vėžių, o tas reiškia, jog egzistuoja 120 normų ir nuo to pasaulis nesugriūva. Plačiai nesigilinsiu į geležinkelio vėžės atsiradimo istoriją. Konstruojant pirmuosius garvežius ašių plotis tarp ratų buvo tiesiog nusižiūrėtas nuo arkliais traukiamų vežimų ašių pločių, o šių atsiradimą ko gero įtakojo Romos imperijos kelių plotis ir t.t. Taigi, norma yra tiesiog susitarimas (nebūtinai paremtas kokia nors logika ar tyrimais), bet jei nuo jos nukrypstama tikrai neatsitinka nieko blogo. Tačiau, jei siekiama kokių nors interesų, kaip šiuo atveju dėl V.Bacevičiaus mokyklos, normos įgyja ko ne lemiamą reikšmę. Tarp kitko netgi visokie tyrimai, kuriais remiantis gali būti kuriamos normos, netgi tie kinta.

Tie "baisieji" tualetai, kurie "neatitinka" normos
Tarkim, daug kalbama apie V. Bacevičiaus mokyklos tualetus, kad jų per mažai. Tačiau jie yra. Ir netgi yra atskiri tualetai berniukams ir mergaitėms - ir ne po vieną. Ir jie įrengti padoriai. Juose esama kriauklių rankoms nusiplauti - pažiūrėkite į nuotraukas. Taip, sienos ten nėra labai gražios, bet juk dėl to niekas kitas ir nekaltas, kaip pati Kauno savivaldybė, jos administracija. Vaikštinėjau po mokyklą ir nepastebėjau, kad tualetų vaikams būtų per maža - prie durų nestovėjo eilės. Prisiminkime, o kiek pirmokams-trečiokams tenka tualetų standartinėje, sovietmečio statytoje mokykloje? Paprastai vieno aukšto klasės naudojasi tokiu pat skaičiumi tualetų, kaip ir V. Bacevičiaus mokinukai. Tačiau kodėl ten nepažeidžiamos kokios nors higienos normos? Todėl, kad bendras tualetų skaičius mokykloje atitinka NORMAS, nors tie pirmaklasiai šiaip jau negali lakstyti po visos mokyklos tualetus - jie gyvena savo erdvėse, su savo ribotu tualetų skaičiumi. Taip, V. Bacevičiaus pradinės mokyklos tualetai neturi durų, bet turi plastikines uždangas. Tokios pat uždangos naudojamos ir prekybos centruose, kurie irgi turi kažkokias normas. Bet vėlgi, jei savivaldybei pagailo pinigų įstatyti į tualetus duris, šiuo atveju
Kriauklytė tualete
mokyklos tėvų bendruomenė nekalta. Ji pasirūpino tuo, kuo galėjo - jie savo lėšomis suremontavo klases. Įsidėmėkit! - V. Bacevičiaus pradinės mokyklos klasės atrodo dailiai ne dėl to, kad savivaldybė skyrė lėšų, o dėl to, kad tėvai patys jas atremontavo ir tai darė ištisos tėvų kartos eilę dešimtmečių. Tai vėlgi prasilenkia su NORMA. Bet į tai nekreipiama dėmesio. Yra nenormalu, jog tėvai savo lėšomis turi remontuoti valstybinę mokyklą, kuri jai nepriklauso, kuri nėra jos turtas. Keistai nuskambės, bet šiuo atveju STT turėtų atlikti tyrimą, kodėl Kauno savivaldybė pažeidžia NORMAS ir priverčia tėvus mokyklos remontui eikvoti savo asmeninius pinigus. Juk valstybė nėra saviveiklos būrelis. Jei nėra pinigų tualeto durims įstatyti - nereikia statyti paminklų už milijonus eurų. Nė viena šeima taip
Sporto salė
nesielgia - neperka automobilio, jei neturi buto durų. Pirmiausia įsistato duris. Tačiau mūsuose vis dar vyrauja saviveiklinė valdžia ir politikieriai ir mes nuolat stebime mokyklinio lygio jų intermedijas, nors jau laikas būtų rimtiems spektakliams.

Valdininkai, nors iš tiesų man labiau patinka juos vadinti klerkais, labai lengvabūdiškai mėgsta mėtytis frazėmis: "V. Bacevičiaus prasdinė mokykla yra avarinės buklės". Taip, ji iš išorės atrodo baisiai ir tragiškai, nes be galo seniai dažyta. Bet vėlgi, tai yra pačių klerkų aplaidumas. Turėtų būti baudžiamas kiekvienas esantis ir buvęs klerkas, kuris nepadėjo reikiamo parašo reikiamu metu ir neskyrė lėšų mokyklos remontui. Tai nusikaltimas visuomenei, nes JIE nesaugojo visuomeninio turto.
Sporto salės inventorius
Bet ar tikrai pastatas yra avarinės buklės? Pasižvalgykite po klases, po jos koridorius. Argi nuotraukose matote, kad klasės būtų avarinio stovio? Argi jos neaprūpintos visu kuo, ko tik reikia šiuolaikiniam mokymui: kompiuteriai, projektoriai, televizoriai... Kiekvienoje klasėje kriauklytės atsigerti, vandeniui įsipilti, rankytėms nusiplauti. Pasižiūrėkite, ar suolai kokie nors aplūžę. Štai vienoje klasėje mokytoja sustumdė suolus, taip, kad patogiau būtų vaikus mokyti. Ne todėl, kad klasės ploto per mažai - klasės čia erdvios, šviesios saulėtos.

Vaikai sportuoja jaukioje aplinkoje
Užsukime į sporto salę. Taip, ji nedidelė, bet ji jauki, sutvarkyta su reikiamu inventoriumi, suoliukais, čiužiniais... Ko dar trūktų? A, trūksta kvadratinio metro! Neatitinka NORMOS. Beje, savivaldybės klerkai irgi neatitinka sveiko proto NORMOS, bet dėl to iš jų neatimamas pasas ar leidimas valdyti miestą.

V. Bacevičiaus mokykla turi ir jaukią biblioteką. TURI. Turi ir valgyklėlę. Pažiūrėkite į nuotraukas. Ar tai avarinio stovio pastatas? Ar klasės yra tokios baisios, kaip visus gąsdina Kauno miesto klerkai?

Taip, mokyklėlė neturi vaikams rūbinės, bet jei direktorė p. Bugenienė užleistų savo kabinetą rūbinei, ji atsirastų. Juk mokykloje dar yra patalpų, kuri ji galėtų įsikurti - visatiek nelabai ką veikia. Juk
Valgyklėlė
mūsuose yra tokia praktika, kai direktoriai užleidžia mokiniams savo kabinetus. Štai iš Žaliakalnio progimnazijos direktorius p. Janauskas, prispaustas Kauno valdininkų ir neturėdamas jokios išeities irgi pasiūlė užleisti savo kabinetą, kad tik mokiniams būtų geriau. Kad būtų įgyvendinta ta NORMA.

Kiekvienoje, kalsėje, kurioje lankiausi, mokytojos manęs klausė: "Kodėl su mumis šitaip elgiamasi?!".

Ką aš joms galėjau atsakyti? Todėl, kad pažeidžiama sveiko proto NORMA.

Ko jūs dar nepamatėte nuotraukose? Patikėkit manimi, klerkai jose nieko nemato, jei šiuo metu ir
Ruošiamasi vaikų pietums
apžiūrinėja jas. Jų pakalikai kalba, jog tualeto duryse nėra kabliukų. Mielieji - nėra durų, nes Kaunas neturi pinigų ir tai yra gėda... Na, tarkim, gėda prieš Vilnių. O jei Kaunas ir turi, tai visi jie yra ne jo, o gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, pasinaudojant tokiais objektais, kaip V. Bacevičiaus pradinė mokykla. Reikiamoje dokumento eilutėje "vieningi žmonės" įrašė, jog jiems pinigai bus reikalingi paveldui išsaugoti. Bet čia kaip ir su rinkiminiais pažadais - vos tik pinigai atėjo į Lietuvą, į Kauną, jie "išsilakstė" kas sau - ten "KUR REIKIA". Durims pritrūko. 

Va, dabar tai išsižiosite... Kauno regiono plėtros iki 2020 metų plane, “Plėtros strategijos” dalyje nurodyta, jog “Ugdymo aplinkų modernizavimui” iš viso bus skiriama 9.840.000 litų (2.849.860,90
Bibliotekėlė
Eur), iš kurių 7.616.000 Lt (2.223.130,30 Eur) - ES struktūrinių fondų lėšos. Durims pritrūko... dažams pritrūko... durų kabliukams pritrūko...

O jei visgi kalbėt apie durų kabliukus... Mielieji, tai yra atgyvena - dabar yra puikių durų rankenų su skląsčiukais. Taigi, "pimpačkiukai", kurie labai ginate viešojoje erdvėje savo šeimininkus, reikėtų progresyviau mąstyti, o ne vien loti. Ką jūs darysite, kai šeimininkai pasikeis?

Na, ir kadangi pradėjome nuo normų, prie jų ir grįžkime. Ar atkreipėte dėmesį, jog valstybinėms ir privačioms mokykloms egzistuoja SKIRTINGOS NORMOS ir kažkodėl ugdymas nuo to nenukenčia. Jei valstybinėje mokyklos klasėje yra tik 16 mokinių - tragedija. Sakoma, jog klasė nesukomplektuota - bėda, bėda, pasaulio pabaiga. Tuo tarpu
Bibliotekėlė
privačioje mokykloje mokinių skaičius klasėje iki 16 yra NORMA. O teigiama, jog jei klasėj mokinukų yra tik 10 - tai apskritai yra ne tik, kad norma, bet ir gėris. Kodėl taip yra? Kad suprastumėte, užsukite į bet kokią elektroninę parduotuvę - ten yra "krepšeliai". Kiek turi pinigų, tiek į juos prisikrauni. Valstybės klerkai irgi sugalvojo "krepšelius". Jie ten makaluojasi su tais krepšeliais ir jeigu mokykloje nesusirenka reikiamas kiekis "krepšelių", o jei dar ir jų turinys susimakaluoja, viskas - mokyklą reikia uždaryti, sunakinti. OPTIMIZUOTIS! Nes matote, valstybė yra biedna, kaip kulnas.

Tai ne "šiaurietiška" mokyklėlė, o tautiška.
Dvi skirtingos NORMOS! Štai pacituosiu 2018m. gegužės 11d. LR Švietimo ir mokslo ministerijos aiškinimą: "Nevalstybinės mokyklos steigėjas gali priimti sprendimą mokyti vaikus esant mažesniam vaikų skaičiui klasėje, pagal turimas lėšas taikyti savo darbuotojų apmokėjimo tvarką, pasirinkti ugdymo turinį pagal savitą pedagoginę sistemą, už mokymąsi rinkti papildomai lėšų iš tėvų ir vykdyti kitas veiklas. Pagal teisės aktus to negali taikyti savivaldybių mokyklos". Argi ne akivaidu, jog kalbama apie skirtingas NORMAS. Vadinasi vienu ir tuo pačiu metu sėkmingai gali gyvuoti skirtingi normatyvai ir vaikų ugdymas nuo to nenukenčia. Nesvarbu, kad šiuo atveju mes nekalbame apie higienos normas. Mes kalbame apskritai apie NORMAS, APIE KAŽKIENO SUGALVOTAS ŽAIDIMO
Vaikai čia skatinami skaityti knygas
TAISYKLES, pagal kurias privalome žaisti, dėl kurių privalome bylinėtis teismuose ir įrodinėti, kad mes irgi žmonės, nors apie mus "Žmonės" nerašo. Mes apskritai žiniasklaidai nelabai įdomūs. Žiniasklaidai labai įdomios visokios rietenos, cirkai, atrakcijos. Jeigu į Kauną į privataus kapitalo šventę atvyko p. Skvernelis ir toje pat šventėje dalyvavo ir V. Matijošaitis - tai jau žiniasklaidai labai įdomu. Bet iš tiesų niekam neįdomu, ką jie privačioje aplinkoje kalbėjo ir kokia informacija pasidalijo. Tai be abejo visiems praslydo pro akis. Sąsajos šiais laikais menkai kam rūpi, nebent kažkas kažkur kažkam užliptų ant nuospaudos.

Mes keikiame sovietmetį, bet net komunistai, tie prakeikti raudonieji taip žiauriai nesielgė su
Mokytojai čia aprūpinti visomis šiuolaikinėmis priemonėmis
švietimu, kaip dabartiniai klerkai - lietuviai, patriotai. Aš pats mokiausi mažoje kaimo mokyklėlėje. Mūsų, pirmoje klasėje buvo 7 mokiniai. Antroje klasėje - 8. Nepaisant to, mokyklos neuždarinėjo, nenaikino, o aš vistiek ne prasčiau, nei dabartiniai mokinukai išmokau ir skaičiuoti, ir skaityti. Ir netgi prieš du metus, grynai eksperimento dėlei buvau įstojęs į valstybinės apmokamas dienines Kauno Medicinos universiteto studijas, į mediciną. man net nereikėjo laikyti egzaminų, nes mano visokių atestatų pažymiai yra tokie geri, jog iš tais metais reikiamų 8 balų surinkau 10. Čia jums tik pavyzdys, jog mokymuisi nekenkia nei politinė sistema, nei mažos klasės, nei mažas mokinių skaičius klasėje. Bet užtat, kai antroje klasėje patekau į didžiulę miesto mokyklą - visam gyvenimui patyriau psichologinę traumą, nes patekau į skruzdėlyną.
Vaikams čia smagu mokytis

Žinoma, kai neatėjo naujieji laikai, mano vaikystės mokyklėlę sunaikino. Tačiau spjaukim į tą sovietmetį - tai buvo okupacija ir tai ne pavyzdys, ar ne. O aš ne "vatnikas", kaip dabar labai mėgstama vienas iš kitų tyčiotis. Patyčios šiais laikais irgi yra NORMA. Tyčiotis iš mūsų, tėvų bendruomenės - irgi NORMA.

Keliaukim į tarpukarį. Tada jokių "krepšelių" nebuvo, bet tada švietimui buvo skiriama net 12 proc. valstybės biudžeto! Ar suvokiate šį procentą?! Lietuvoje 4-jame dešimtmetyje veikė 2300 mokyklų! Taip buvo įdiegtas tautiškumas, patriotizmas ir tai tarsi paruošė ateities kartas artėjančioms trims okupacijoms, net 50 m. užtrukusiam sovietų valdymui (plačiau apie taiskaitykite
Lietuvių literatūros pamoka: supažindinama su V. Kernagio kūryba


čia>>). O kam ruošiamės dabar?

Vakar mano kolegė, žurnalistė, su kuria 1992 metais baigėme studijas, paskaičiusi paskutinį mano straipsnį, pasakė:

-Bet Pranai, tai kova su vėjo malūnais!

Jeigu mes taip mąstysime, tapsime vergais. Tas kuris nekovoja už savo vaikus, už jų ateitį, už LAISVĘ RINKTIS - tas pasmerktas vergauti.

Kiekvienoje klasėje yra kriauklytės
Jeigu jums dabar rašau, turiu būt dėkingas ne sovietmečiui, kurio metu augau, mokiausi ir studijavau, o tarpukario Lietuvai, kurios valdininkai švietimui skyrė 12 proc. Todėl mano seneliai išmoko rašyti, skaityti ir mąstyti. Ir to paties jie išmokė mane. Tarpukaris mane paruošė šiam laikmečiui, kad kovočiau už V. Bacevičiaus mokyklos išlikimą, kaip valstybinės, kaip mokyklos, kuri leistų rinktis. Kad piliečiai turėtų pasirinkimą ne vien tarp privačių mokyklų. Kad mokykla būtų tautiška, lietiuviška, o ne kokia nors "herojiška", "šiaurietiška", "eruditiška"... Juk mes vis dar lietuviai. Ar jau nebe?

Medikai, kad galėtų gydyti žmones studijuoja ilgai, o paskui dar ilgai dirba pameistriais - 10 metų atpila rezidentūroje. Kodėl? Todėl, kad jie atsakingi už žmogaus gyvybę, todėl, kad už klaidas jie gali sėsti už grotų. Tuo tarpu politikai ir valdininkai, kurie kuria mūsų gyvenimo NORMAS į valdžią gali patekti be jokių didelių mokslų, tarsi nebūtų jokios atsakomybės. O juk ji yra tokia pat kaip gydytojų ir netgi svarbesnė, nes nuo jų sprendimų priklauso ne gyvybė, ne sveikata, o kiekvieno piliečio asmeninis gyvenimas. Jei tau politikai sukniso gyvenimą, jo nepakartosi. Jei tau gydytojas sukniso sveikatą, tu dar turi šansą išsigydyti pas kitą daktarą.

Mes neradome užtarimo Seime, švietimo ir mokslo komitete. Tai ko jie verti? Už ką jie gauna algas?
Ko jie ten trina riebiais užpakaliais kėdes? Ir maža to, mes dar priversti kasdien klausytis jų rietenų. Lietuvą turėtų valdyti ne visokie valstiečiai, konservatoriai, socialdemokratai, liberalai - jie nieko verti, nes neatitinka SVEIKO PROTO NORMOS, neturi tam TINKAMOS LICENZIJOS - Lietuvą turėtų valdyti išmintingi žmonės. Visa kita yra tik pliurpalai. Lietuvis kurdamas normas žvalgosi į kitas šalis ir lyginasi. Nereikia lygintis - visos pasaulio valstybių valdymo sistemos yra atgyvenos, praėjusių amžių artefaktai. Lietuvoje valdymo sistema turėtų būti kitokia ir technologijos tai jau įgalina. 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą