2018 m. liepos 17 d., antradienis

Labai "patrauklus" SPRENDIMAS...


Sportuoti iš Žaliakalnio į Viljampolę dviratuku - labai patrauklu...
438-oji istorija. Prieš 100 metų Lietuviškoji mokykla atrodė taip: mama sėdi prie verpimo ratelio, vienoje rankoje vilnų kuodelis, ant kelių elementorius, šalia sėdi vaikas. Visi puikiai pamenat tą skulptūrėlę.
O kaip atrodo mokyklėlė po 100 metų? Ją įkurti vienas juokas. Tereikia turėti pavadinimą ir registracijos adresą. Toliau pirmoms klasėms patalpas išsinuomoji Šilainiuose, antroms klasėms - Aukštuosiuose Šančiuose, trečioms klasėms, kur nors Aleksote, ketvirtoms klasėms kur nors Jonavoje. Administracijos patalpos gali glaustis kur nors prie Marijampolės, sporto salę išsinuomoji Vilkaviškyje (kad pigiau), aktų salę kur nors Balbieriškyje - irgi, kad pigiau. Viskas - turite mokyklą. Manote juokauju? Žinoma, paprastam mirtingajam tai neišdegs, bet valdžios klerkams tai pajėgu. Netikite?
Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklą norima reorganizuoti, nes pastatas neatitinka higienos normos reikalavimų. Kad atitiktų, pastatą reikia rekonstruoti, bet tam reikia sunkiai įsivaizduojamų 300 tūkst. iš savivaldybės biudžeto. Tačiau tokias lėšas mesti kažkokiai lūšnai renovuoti – visiškai neracionalu. Tačiau racionalu mieste pastatyti "arkliuką" už kokius 700 tūkst. eurų. A, tiesa, ten jam suaukota maždaug virš 200 tūkst. eurų. Na, bet visa kita vis tiek iš mokesčių mokėtojų pinigų. Na, bet tai yra racionalu. Ar čia gali būti koks logiškas sprendimas? Žinoma. Tereikia V. Bacevičiaus pradinei mokyklai išnuomoti sporto salę, kur nors Viljampolėje, o tualetus - kur nors centre. Na, galima pasinaudoti ir savivaldybės tualetais, kurie gal jau ir nebeatitinka higienos normų, bet sueitų už gerą. Tik nesijuokite, tai visai realus sprendimas – būtų ir tėvai patenkinti, nes Žaliakalnis turėtų pradinę valstybinę mokyklą ir valdžia būtų racionaliai įvykdžiusi švietimo reformą. Labai patrauklus sprendimas. Ė, sakote, jog Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) tokiam keistam dariniui neišduotų higienos paso? Išduotų. Galima būtų remtis jau įsigalinčia šių dienų praktika. Skaitykite toliau...
Intensyviai barška įvairiose vietose kompiuterių klaviatūros ir vyksta totalus popierinis karas tarp Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tėvų bendruomenės ir Kauno savivaldybės. Kauno savivaldybė yra „force majore“ – nenugalima jėga, kaip buldozeris: Jai padeda ir teismai, ir vaiko teisių instancija, ir NVSC, ir Švietimo ministerija na ir visokio plauko valstybės klerkai – nuo apačios iki viršaus. Būtų teisinga čia vardyti visokius raštus, sprendimus, lieti datas ir cituoti sprendimus, teismų nutartis ir kt. Bet neapkraukime kol kas sau smegenų - jei bus didelė svajonė visa tai išvysti, paruošime ir tokią informaciją – sausą, faktologinę. Tačiau tėvams to nereikia. Jiems rūpi paprastas atsakymas: kaip mokysis jų vaikai? Kur jie mokysis? Kokia bus ugdymo kokybė. Tačiau tai TIK TĖVAMS ir TERŪPI. Visa kita yra REFORMA, kurią reikia trūks plyš įvykdyti, nes Lietuva jau priėjo liepto galą ir absoliučiai viskam trūksta pinigų, o finansų rinkos pasakė: neįgyvendinsit visose gyvenimo sferose revoliucingų reformų, apie finansavimą nė nesvajokite. Savus pinigus pamirškime – beveik nebėra iš kur jų surinkti.
Tačiau, kas neįmanoma Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklai, tas įmanoma Žaliakalnio progimnazijai, nes miesto valdžia iš jos galų gale nori padaryti "normalią" mokyklą. Buvęs jos direktorius ją atgaivino, pakėlė ant kojų ir viso gero – išmetė kaip šunį, nes nepateisino lūkesčių. Toliau statoma į kėdę Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos direktorė Jurgita Bugenienė, kuri gal ir nekompetetinga vadovauti, bet užtat paklusni ir darys kaip liepta.
Tačiau higienos paso dar visai neseniai neturėjo ir Žaliaakalnio progimnazija. Mat be normalios sporto salės. Aktų salė ko gero ir nebūtina – viską galima ten nuveikti foje aplinkoje. Svarbiausia sporto salė – kad vaikai galėtų sportuoti. Sporto salę ten norėjo statyti, bet nepastatė. Gal vėl lėšų pritrūko, o gal dar kažkas – juk savivaldybės kišenė ne guminė – reikia gi rekonstruoti p. Matijošaičio paveldą Laisvės alėjoje, reikia Kaunui balionų... Tiesa, ši mokykla higienos pasą turėjo... jis buvo sustabdytas... bet kai reikėjo, ir vėl "padarė" tą pasą. Anokia čia problema.
2018-05-30 d. Kauno Žaliakalnio progimnazija sudarė susitarimą ir perdavimo aktą su Vileišio mokykla dėl sporto salės pirmajame aukšte. 2018-06-08 d. ši mokykla (savivaldybei paliepus, kažkam panorėjus) sudarė susitarimą su savivaldybe dėl patalpų II-ame buvusios A. Stulginskio mokyklos aukšte, Viljampolėje, kurias Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos direktorė Jurgita Bugenienė paslaugiai aktu jau tą pačią dieną buvo grąžinusi savivaldybei. PASAKĖ, NURODĖ, PADARĖ. Ir štai Žaliakalnio progimnazija vėl atitinka higienos normas. Aš sakau, mokyklai įkurti ar sutvarkyti taip, kad atitiktų higienos normas, nėra jokių problemų ir nereikia čia milžiniškų pinigų. Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui atrodo visiškai normalu, kad ūkinės veiklos vykdymo adresas nesutampa su buveinės adresu. Abu adresai nurodomi naujajame higienos pase, mokykla veikia per dvi vietas! Super! Labai "patrauklus" SPRENDIMAS.
Kad tas sprendimas BUS TĖVAMS "NEPATRAUKLUS" niekam nerūpi. Kas čia jums nepatinka? Juk be jokių investicijų bus išspręstos visos problemos – tilps toje Žaliakalnio progimnazijoje visi 618 vaikų – esamų ir naujai ateisiančių "bacevičiukų". Jei trūks klasių pamokoms – jų bus anapus Nėries upės, buvusioje A., Stulginskio mokykloje. Na, o sportuoti vaikai galės keliauti į Viljampolę kaip norės: pėsčiomis, visuomeniniu transportu... bet juk ir tėvai galės automobiliais nuvežti. Ai, tiesa, pamiršome, jog Kaunas greit bus vienintelis dviračiams idealiai pritaikytas miestas. Vaikai į sporto salę galės minti dviračiais ir sportas, ir sveikata. Beje, susipažins ir su kelių eismo taisyklėmis.
2018 liepos 05d. atsiliepime į prašymą dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje eA-1930-624/2018 Taisija Kovalenkina, Žaliakalnio progimnazijoje laikinai einanti direktoriaus pareigas, rašo apie patrauklumą...
Teismai gavę tokius sprendimus ir komentarus iš savivaldybės, tikrai nesiims toliau stabdyti reorganizavimo proceso, taip kaip ir norėjo. NVSC – ta institucija, kuri turi rūpintis sveikata ir higiena viską bus lengvai išsprendusi – irgi gerai. Na, ir kas kad dėl šiokių tokių pažeidimų kažkas jau nubaustas. Svarbu rezultatas.
Taigi Kauno Žaliakalnio progimnazija iš balos su nauju higienos pasu išplaukia 2018.06.18 d. Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos pasas panaikintas, nes per 6 mėnesius nėra pašalinami trūkumai. Trūkumus šalinti turi ne tėvai, o savivaldybė, bet ši neturi lėšų – "arkliukui" turi. Apie higienos paso sustabdymą prieš mėnesį Kauno NVSC įspėja Jurgitą Bugenienę raštu. O gauti naują leidimą tai misija neįmanoma tokiose sąlygose, kai mokykla nemodernizuota. Meras 2018-06-07 d. raštu paprašo, ir Kauno NVSC paslaugiai panaikina tą higienos pasą. Viskas daroma „TEISIETAI". Mero 2015-06-10 d. pirmojo rašto dėl higienos paso dvasia pasikartoja 2018-06-07 d. rašte tai pačiai Kauno NVSC. Ne veltui jos vadovė visą 2018-05-28 dieną (sprendimo išvakarėse) sėdi pas merą. Tai jau įprasta praktika - visi ten sėdi. Ir Ričardas Janauskas, prieš jį atleidžiant ten sėdėjo. Nesėdi tik Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos nariai, nes jie tik rakštis subinėj.
Tokios jėgos, toks paklusnumas. Telieka tik teismai, kurie šią beprotystę sustabdytų. Juk Žaliakalnio progimnazija normaliai nefunkcionuos per du ar gal net kelis adresus. Juk jei reikės – dar prie mokyklos ką nors prijungs.
Švietimo ministerija gaus gražų atsakymą iš merijos, kad viskas gerai, puikioji markize, higiena sutvarkyta. Bus PATENKINTI ir Kauno Žaliakalnio progimnazijos TĖVAI, kai jų VAIKAI bus GABENAMI SPORTUOTI per 3,62 km (automobiliu NESANT eismo – 6 minutės), viešuoju transportu be palaukimų – 20 minučių ir dar reikia paeiti... Ai, vaikai gali ir paeiti - bus toks papildomas fizinis krūvis.
Matote, MOKYKLAI VEIKTI NEREIKIA TURĖTI VISŲ PATALPŲ – JI GALI VEIKTI PER KELIS ADRESUS. Aš buvau teisus kalbėdamas apie ŠIUOLAIKINĘ LIETUVIŠKĄJĄ MOKYKLĄ. Žaliakalnio progimnazijos TĖVAI TURĖTŲ JAU DABAR SUSIJAUDINTI IR NAUJĄJĮ HIGIENOS PASĄ APSKŲSTI TEISMAMS. O jei dabar skubiai tuo nesusirūpins, tėvai bus SUPRIEŠINTI. Tikėtina, jog Žaliakalnio progimnazijos mokinukai pyks ant mokinukų atėjusių iš Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos ir gal net PRASIDĖS PATYČIOS. Žinote, vaikai prisiklausys piktų naminių aptarimų. Nes gi, paprastas pilietis nekaltins Kauno valdžios – ji gatves kloja – piktinsis "bacevičiukais", kurie atsigrūdę į mokyklą sugadins visą mokymo-ugdymo kokybę.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą