2018 m. gegužės 15 d., antradienis

"Advokate, jūs neturite užduoti to klausimo..."


Lietuviškoji Temidė...

434-oji istorija. Teismo ir teisingumo simbolis Temidė paprastai vaizduojama užrištomis akimis - neva bešališka. Tačiau mūsuose ji akiplėšiškai nusiima nuo akių raištį, žvalgosi į šalis ir netgi komentuoja. O juk turėtų tik klausytis ir pasvėrus abiejų šalių argumentus, bešališkai nuspręsti į kurią pusę pakryps svarstyklės.

Šių metų gegužės 8 dieną įvyko teismo posėdis byloje pagal Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos skundą dėl mokyklos pastato modernizavimo. Bylą nagrinėjo trys teisėjai - Natalija Zelionkienė (pirmininkaujanti), Gintaras Čekanauskas ir Janina Vitunskienė. Po posėdžio advokatų Dominyko Varno ir Rūtos Visocnik pasiteiravau:

-Kaip posėdis?

Advokatės Rūtos Visocnik atsakymas nustebino:

-Buvo galima daug ko tikėtis, tačiau teko pamatyti tai, ko nemačiau daugiau kaip per 20 metų savo advokatės praktikos: teisėjas Gintaras Čekanauskas trukdė užduoti klausimus, o savivaldybės atstovei padėjo atsakyti į tuos mūsų klausimus, kuriuos teikėsi leisti užduoti, o ši pati nutardavo, kad klausimas "ne apie bylos esmę" ir neatsakydavo. Kolegijai pirmininkaujanti teisėja  į tokį savo kolegos elgesį bei į savivaldybės atstovės “vadovavimą” posėdžiui nereagavo, nors turėjo.

Pasirodo, teisėjas G. Čekanauskas, posėdžio (2018.05.08) metu tiek advokatui Dominykui Varnui duodant dėl bylos paaiškinimus, tiek teikiant prašymus teismui nuolat kalbino pirmininkaujančią teisėją Natalją Zelionkienę ir taip trukdė jai klausytis advokatų argumentų. D. Varnas ne vieną sykį buvo priverstas nutraukti savo paaiškinimus ir prašymų teikimą, laukdamas kol teisėjas G. Čekanauskas visaip gestikuliuodamas baigs kalbinti pirmininkaujančią teisėją. Iš kalbinimo būdo buvo matyti, kad teisėjas aiškiai nesutinka su vis dar išsakoma ir net nebaigta išsakyti pozicija ir teisiniais argumentais, taip pirmininkaujančiai teisėjai piršdamas savo išankstinę nuomonę. Susidarė įspūdis, kad daliai teismo visiškai neįdomu, ką pasakys advokatai, nes dalis teismo jau ir taip IŠ ANKSTO žino, ką šie pasakys ir kaip teismas nuspręs.

Nagi paspėliokime: gal teisėjai jau pavargo nuo visokiausių nūdienos "nuobodžių" bylų ir norėjosi kuo greičiau išnagrinėti, išknebinėti bylą? Gal taip paprasčiau? Kol advokatai šneka, proceso eigoje pasitari ir nusprendi - greituoju būdu.

-Nemanau, kad tai buvo daroma vardan geresnio ar greitesnio bylos išnagrinėjimo. Juk teisėjas Gintaras Čekanauskas netrukdė savivaldybės atstovei kalbėti. Trukdma buvo tik pareiškėjui - mokyklos atsovams, - paprieštaravo R.Visocnik.

-Akivaizdu kai 2016 metais nauja byla pateko ne pas Gintarą Čekanauską, V. Bacevičiaus mokyklai tiesiog labai pasisekė, nes bylą nagrinėjo kiti teisėjai ir tai darė bešališkai, kaip ir privalo. Tada V. Bacevičiaus pradinės mokyklos bei Kauno Žaliakalnio progimnazijos reorganizaciją sustabdė, ir labai ilgai gilinosi, nagrinėjo... - pastebėjo advokatas Dominykas Varnas ir atsiduso: - Tik gaila, jog bylos baigtis neatspindėjo to gilinimosi.

Matyt buvo priimtas labiau politinis nei teisinis sprendimas.

Dėl ko šįkart V. Bacevičiaus mokyklos bendruomenė bylinėjosi teisingumo rūmuose? Dar 2013 m. birželio 26 d. Kauno savivaldybės taryba sutarė, jog laikas parengti miesto integruotos teritorinės Aleksoto ir Žaliakalnio seniūnijų vystymo programų bendrąjį finansavimą. Trimis atsikirais raštais savivaldybė informavo V. Bacevičiaus pradinę mokyklą, kad pagal tris programas jai bus skirtos lėšos.  Jei informavo apie programas, vadinasi jos turėjo būti - juk savivaldybė ir jos administracija rimta įstaiga, o ne kokia nors... "šaraškino" kontora... Tačiau kad ir kaip V. Bacevičiaus pradinės mokyklos bendruomenės atstovai geidė tas programas išvysti, tai ir neišvydo. Pažadėjo mokyklai pinigų remontui, bet neskyrė. Juk pinigų yra. Juk ir meras V. Matijošaitis vis tą patį kartoja - “pinigų yra”. Niekas jau nebepamena tos amžiną atilisį "Sekundės" banko reklamos: "Reikia pinigų, reikia pinigų? Pinigų yra!". Ką daryti bendruomenei, jei ji įtaria, jog pinigų buvo, bet jie ėmė staiga ir išgaravo? Aišku, teisman! Manote, jog tam nebuvo jokio rimto pagrindo? Buvo ir yra, tik teismas nenori matyti, girdėti, žinoti.

2017m. liepos 26d. ir rugsėjo 12d. Kauno savivaldybė ir Kauno regiono plėtros taryba V. Bacevičiaus pradinės mokyklos išsaugojimui priėmė du svarbius sprendimus.

2017m. liepos 26d. Kauno regiono plėtros taryba patvirtino LR Švietimo ir mokslo ministerijos 2014-2020 metų Europos sąjungos investicinių fondų veiksmų programą "Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas". Iš ES struktūrinių fondų lėšų buvo siūloma bendrai finansuoti Kauno regiono projektų sąrašą. Jo 4 puslapyje yra  nurodyta, kad miesto savivaldybės administracijai iš viso yra skiriama 886 tūkst. €, kurių paskirtis: Žaliakalnio bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas, didinant paslaugų efektyvumą. Tačiau tais pačiais metais rugsėjo 12d. Kauno savivaldybės taryba persigalvojo - pakeitė savo pačios (metų pradžioje, vasario 7d.) patvirtintą 2017-2019m. strateginių veiksmų planą. Jame atsirado NAUJAS antrasis priedas, kuriame Žaliakalniui liko tik pusė Kauno regiono plėtros tarybos skirtų lėšų - 443 tūkst. €, kuriuos skyrė KTU licėjui, J. Jablonskio gimnazijai, darželiui. Be abejo, visos šios įstaigos - Žaliakalnyje. Tačiau likę pinigai ėmė ir nuplaukė nežinia kuria kryptimi arba tiesiog tapo nematomi. Tad savivaldybė negali teigti, jog neturi pinigų už kuriuos galėtų iš esmės atnaujinti V. Bacevičiaus pradinę mokyklą, juolab, jog jie buvo skirti labai konkrečiam tikslui - Žaliakalnio ugdymo įstaigoms modernizuoti. Jei pinigai nebūtų prasmegę skradžiai žemę, nereikėtų V. Bacevičiaus pradinės mokyklos naikinti, išvarant mokytojus ir mokinius į sausakimšą Žaliakalnio progimnaziją. Juolab, ne šiaip sau tie eurai buvo skirti. 2014 metų lapkričio 12 d. Žaliakalnio seniūnija surašė V. Bacevičiaus mokyklos statinio patikrinimo aktą ir ekspertai ĮPAREIGOJO iki 2015m. balandžio 3d. suremontuoti šį pastataą arba jį nugriauti. Tačiau NĖ EURO NEBUVO SKIRTA nei iki 2015 balandžio 3-ios, nei 2016 balandžio 3-ios, nei 2017 balandžio 3-ios, 2018 balandžio 3-ios.

Rūta Visocnik gegužės 8-osios posėdžio pradžioje paprašė teismo pasižiūrėti į šią bylą neformaliai. Teismas ir pasižiūrėjo...

Ir mes pasižiūrėkim, nors į vieną posėdžio epizodą... bešališkai.

Toliau pateikiama nekooreguota stenograma:

Advokatas D. Varnas: Atsakykite prašau... gal galite pakomentuoti 2014 metų lapkričio 12d. statinio apžiūros akte nurodyto reikalavimo organizuoti defektų pašalinimo darbus, suremontuoti, rekonstruoti arba nugriauti statinį vykdymą. Koks buvo vykdymas šio patikrinimo apžiūros akto?

Savivaldybės administracijos atsakovė Kristina Kripienė: 2014 metais iš tikrųjų susirūpinome pastato būkle... čia vėl grįžtame prie bylos 117... toje byloje išsamiai nagrinėjome šitas aplinkybes... iš tikrųjų Kauno miesto savivaldybė sprendė ar remontuoti pastatą ar priimti kitus sprendimus. Šioje netgi byloje yra pateiktas rašytinis įrodymas, kad trečiasis asmuo [Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla]  šioje byloje rengė investicinį projektą, kurį norėjo teikti pagal Norvegijos fondo dėl medinio... paveldo apsaugos priemonių... remonto... sąmata siekė 600 tūkst. dar tuo metu litais... tai bet, atstove, esame šitas aplinkybes išsamiai išnagrinėję, tad nemanyčiau kad vėl pasakojamos istorijos iš naujo keičia šiai dienai kažką...

TEISĖJAS Gintaras Čekanauskas: Gerai. Atsakė.

Savivaldybės administracijos atsakovė Kristina Kripienė: Tais metais ieškojome galimybių, bet buvo nuspręsta pastato neremontuoti, o mokyklą reorganizuoti...

Advokatas D. Varnas: Tai jūs manote, kad atsakėte į mano klausimą?

Savivaldybės administracijos atsakovė Kristina Kripienė: Taip.

Pirmininkaujanti TEISĖJA Natalija Zelionkienė: Atsakė kaip atsakė. Nereikia tiesiog...

Advokatas D. Varnas: Ne...Tai sako..."ieškojome galimybių"... tai koks buvo vykdymas šio rašto... šio įpareigojimo?

TEISĖJAS Gintaras Čekanauskas: Taigi paaiškino.

Savivaldybės administracijos atsakovė Kristina Kripienė: Šiai dienai yra raštas 2017 metų...

Pirmininkaujanti TEISĖJA Natalija Zelionkienė: Nesiginčykit... atsakė kaip atsakė ir jūs nenorėkit išgauti atsakymo kokio norite.

Advokatas D. Varnas: Gerai. Kitas klausimas: patikslinkite, prašau, kokių galimybių... Ką jūs nuveikėte ieškodami galimybių vykdydami šituos įpareigojimus?

TEISĖJAS Gintaras Čekanauskas: Nusprendė, kad...

Savivaldybės administracijos atsakovė Kristina Kripienė: Taip, nusprendėme reorganizuoti mokyklą, neremontuoti pastato.

Advokatas D. Varnas: Aš nežinau... ar patarinėt reikia atsakovei ar...

Pirmininkaujanti TEISĖJA Natalija Zelionkienė: Nereikia...

TEISĖJAS Gintaras Čekanauskas: Užtat, kad atsakė į jūsų klausimą. Tai advokate, ko jūs norit... kokių galimybių, kad nusprendė reorganizuoti...

Advokatas D. Varnas: Aš taip suprantu...

TEISĖJAS Gintaras Čekanauskas: Gerai... tęskit klausimus...

Advokatas D. Varnas: Aš dėl reorganizavimo neklausiu. Aš klausiu kada pastatas bus suremontuotas?

Savivaldybės administracijos atsakovė Kristina Kripienė: Suremontuotas... kad būtų bendrojo ugdymo mokykla nebus niekada.

Pirmininkaujanti TEISĖJA Natalija Zelionkienė: Taigi kalba.. atsakė...

Advokatas D. Varnas: Taigi klausykit - yra įpareigojimas tą statinį suremontuoti. Ne ugdymo įstaigą, bet statinį.

TEISĖJA Janina Vitunskienė: ... tai esate viešojo administravimo subjektas, kad rūpinatės...

Advokatas D. Varnas: Aš manau, nereikėtų sufleruoti, kaip atsakovei atsakinėti. Visų pirma nei teisėjas Čekanauskas, nei kiti neturėtų sufleruoti, o aš manau, kad galiu užduoti klausimą.

TEISĖJAS Gintaras Čekanauskas: Advokate, jūs neturite užduoti to klausimo, į kuris... į kurį jau buvo atsakyta labai aiškiai...

Pirmininkaujanti TEISĖJA Natalija Zelionkienė: Ir sekite bylos eigą...

TEISĖJAS Gintaras Čekanauskas: Taip... ir prašom nesikartoti...

Pirmininkaujanti TEISĖJA Natalija Zelionkienė: Ir kalboj atsakovo atstovė paminėjo, jog... nebuvo nuspręsta mokyklos remontuoti.

Jei į klausimą netsakoma, vadinasi yra ką slėpti.

Jei net Temidė nusiriša nuo akių raištį, vadinasi yra dėl ko.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą