2018 m. gegužės 11 d., penktadienis

Rimti pokalbiai - 1: Apie klasių drąskymus ir vaikų likimus


Tortą reikia supjaustyti...
428-oji istorija. Kauno V. Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos 2018 gegužės 7d. posėdžio stenograma.


SVARSTYTA. Sklandaus mokinių ir mokytojų perėjimo - reorganizavimo sąlygų apraše nurodytu būdu - į Kauno Žaliakalnio progimnaziją realių galimybių pristatymas.
Direktorė Jurgita Bugenienė pristatė susitikimo su Kauno Žaliakalnio progimnazijos direktoriumi sutartus mokinių perkėlimo variantus

Direktorė Jurgita Bugenienė. Kadangi labai sunku tiksliai nustatyti, koks skaičius mokinių planuoja tęsti mokymo procesą po mokyklų sujungimo, buvo vadovaujamasi prielaida, kad pereina visi.

Dominykas Varnas. Kiek planuojate atleisti mokytojų. Sumažinus Kauno V. Bacevičiaus pradinės mokyklos (KVBPM) perėjusių klasių skaičiui, jūs siūlysite atleisti savo mokytojas ar Kauno Žaliakalnio progimnazijos (KŽP) mokytojas?

Jurgita Bugenienė. Mokyklų reorganizavimas nėra joks pagrindas atleisti mokytojus, darbuotojus. Visos teisės, pareigos ir turtas pereina kitam juridiniam vienetui. Būsimas darbdavys atleisti darbuotojus gali tik bendra tvarka.

Dominykas Varnas. Reiškia vis tiek atleisite.

Žilvinas Freigofas. Bet kokiu atveju, vis tiek lieka vienas mokytojas, vietoj dviejų.

Jurgita Bugenienė. Negali atleisti darbuotojų reorganizavimo pagrindu. Darbdavys negali nurodyti reorganizavimo sąlygų kaip priežasties atleisti darbuotoją.

Dominykas Varnas. Praktiškai yra kitaip. Darbdavys pasiūlo eiti kitas pareigas, ir jei nesutinki – būni atleidžiamas dėl nesutikimo eiti kitas pareigas. Jei nesutikai dirbti „kiemsargio pareigose“ – pats kaltas, bet atleidimo pagrindas tampa jau nebe reorganizacija.

Jurgita Bugenienė. Teisingai kalbat. Patys suprantate, jeigu nebus tiek klasių komplektų, išeis keletas mokinių, aišku kad mokytojų skaičius bus perteklinis.

Dominykas Varnas. Priežastis, kad mes išskaidome tuos vaikus iš dabartinių klasių yra ta, kad ten kvadratūros mažai, nėra dviejų laisvų klasių kiekvienai klasei. Neatitinka plotas, o šiandien KVBPM atitinka plotą. Aš tik primenu, jog šiandien pas mus yra 8 pradinių klasių mokytojos ir dar kelių dalykų mokytojos.

Jurgita Bugenienė. Aš tikrai prisimenu. Dabar susirinkome tik siūlyti alternatyvas, dabar aš tikrai nieko neišsigalvoju.

Joris Ragaišis. Kol kas mūsų kelių mokinių išėjimas nėra rimtai pagrįstas, nes nėra pateiktų prašymų.

Jurgita Bugenienė. Jūs prisimenate situaciją ir Ilona Andrikienė, atėjo dirbti į klasę gelbėdama susiklosčiusią situaciją, likus kelioms dienoms iki rugsėjo 1 d.

Joris Ragaišis. Kas atsitinka su mūsų ketvirtokais, kurie nori eiti mokytis į KŽP?

Aistė Aldakauskaitė- Rakutienė. Kurie priklauso pagal gyvenamąją vietą.

Pasimokykime geografijos...
Jurgita Bugenienė. Padėtis su penktokais, kaip pavaduotoja ugdymui išsireiškė „yra tragedija“, nes KŽP komplektuojamos 2 būsimų penktokų klasės, kur pagal tęstinumą ir naujai paduotų turi 55 mokinių prašymų. Dabar nežinau kokia situacija yra su dabartiniais KVBPM ketvirtokais, kalbantis su tėvais – 5 vaikai norėtų tęsti mokslą KŽP.

Diana Zakarauskienė. Iš mano klasės 10 vaikų norėtų tęsti mokslus KŽP.

Jurgita Bugenienė. Padėtis yra tokia, kad mes su direktoriumi Ričardu Jankausku manome, jog reikėtų teikti prašymą leisti komplektuoti trečią penktokų klasę.

Dominykas Varnas. O kur tuos penktokus dėtumėt?

Jurgita Bugenienė. Tokiu atveju į planšečių klasę, berods antrame aukšte, prie kompiuterių klasės. Jeigu tikrai leistų komplektuoti trečią penktokų klasę.

Dominykas Varnas. Bet pagal Europos Sąjungos finansavimo taisykles, penkių metų bėgyje negalima keisti paskirties.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą