2018 m. gegužės 11 d., penktadienis

Rimti pokalbiai - 4: Apie direktorės veiklos ataskaitas


Direktorės veiklos ataskaita - vėjo malūnėliai...

431-oji istorija. Kauno V. Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos 2018 gegužės 7d. posėdžio stenograma.
Pradžia: spausk čia>>
SVARSTYTA. Direktorės 2016 metų ir 2017 metų veiklos ataskaitos aptarimas ir svarstymas.

Dominykas Varnas. Direktore, čia turime 2017-05-23, Kauno miesto taryba sprendimu T-325, patvirtino berods 160 ar 140 ugdymo įstaigų vadovų 2016 metų veiklos ataskaitas (darželiai, mokyklos ir t.t.), įskaitant ir mūsų mokyklos vadovės Jurgitos Bugenienės 1.89 sprendimo punkte mūsų mokyklos veiklos ataskaita. Pagal Švietimo įstatymo kelis straipsnius, tokią ataskaitą, prieš teikiant tvirtinimui, turėjo būti parodyta Kaunno V. Bacevičiaus pradinės mokyklos (KVBPM) tarybai.

Dominykas Varnas pristatė internete rastą 2016 metų Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos direktorės pateiktą, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vadovo patvirtintos ataskaitos turinio dalį, susijusią su mokyklos renovacijos darbais.

Jurgita Bugenienė. Aš tokias ataskaitas rengiau ir jas vertina steigėjas. Dabar mokyklos nuostatuose yra numatyta galimybė, pateikti mokyklos tarybai vertinti ir analizuoti, įvertinti mokyklos vadovo metinę ataskaitą, norėdama pareikšti nuomonę, jeigu vadovas atestuojasi? Aš atestuotis neketinu. Bet jeigu jūs labai norite susipažinti su ataskaitomis, tai jokios paslapties nėra. Jos yra svetainėje, kur yra skelbiami ir veiklos planai, programa, ten galite pamatyti ir 2017 metų mokyklos veiklos, finansines ataskaitas.

Dominykas Varnas. Ne mokyklos veiklos ar finansines ataskaitas, bet mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitą.

Jurgita Bugenienė. Aš neketinu atestuotis, paskaitykite mokyklos nuostatus.
Dominykas Varnas. Jūs kalbate apie Tarybos nuostatus kuriuos, ar kuriuos pernai patvirtinome, ar prieš tai buvusius.

Jurgita Bugenienė. Jei neklystu, abejuose yra lygiai tas pats punktas. Jūs galite elektroninėje svetainėje atsidaryti įvairius mokyklos planus bei ataskaitas.

Dominykas Varnas. Gerbiama direktore, aš ne to klausiu. Aš klausiu apie vieną vienintelį dokumentą, kodėl Taryba nematė Mokyklos vadovo metinės veiklos ataskaitos? Aš vadovaujuosi Švietimo įstatymu, kuris yra daug aukštesnis už mokyklos nuostatus, 59 straipsnio 7 dalies 10 punktą kuriame parašyta, jog švietimo įstaigos vadovas kiekvienais metais tokią ataskaitą teikia (be jokių išlygų), švietimo įstaigos bendruomenei ir tarybai svarstyti vadovo metų veiklos ataskaitą, ką jūs padarėte mokyklai. Klausimas – pateikėt ar ne?

Jurgita Bugenienė. Aš jau dabar nepamenu ir nenoriu jums meluoti, ar aš pateikiau ar ne. Ir aš  turiu pagalvoti.

Dominykas Varnas. Aš jums penktadienį rašiau, gal galėtumėte pagalvoti apie 2016 metų vadovo veiklos ataskaitą.

Ilona Andrikienė. Dėl 2016 metų vadovo veiklos ataskaitos, vadovė negalėjo jos deramai parengti, nes, pradėjo dirbti nuo vasario mėn. 5 d.

Dominykas Varnas. Tai ji normaliai parengta, jeigu jau miesto taryba ją patvirtino.

Jurgita Bugenienė. Mano laikas 2016 metų buvo labai trumpas, tą norėjo pasakyti.

Dominykas Varnas. Jūs konkursą laimėjote gruodžio mėnesį, Darbo sutartį sudarėte sausio mėnesį, pradėjote dirbti vasario 5 d. Tai jūs ją parengėt?

Jurgita Bugenienė. Tai jinai yra, aš sakau gi.

Dominykas Varnas. Ar jūs nieko prieš, jog mes ją trumpai perskaitytume. Jūs turėsite šiandien 2017 metų vadovo veiklos ataskaitą, kurios mes prašėme jau seniau.

Jurgita Bugenienė. Aš turiu, bet nežinau koks jūsų tikslas.

Dominykas Varnas. Tai lygiai tas pats, Švietimo įstatymo 59 straipsnio 7 dalies 10 punktas. Mes jau prieš mėnesį paprašėme, kad jūs ją mums pateiktumėte. Jūs man sakėte kovo 21 d., kad parengsite iki kovo 31 d.. Šiandien praėjo jau 1,5 mėnesio ir mes jos dar nematėme ir neturime.

Jurgita Bugenienė. Na, ji yra priduota steigėjui.

Dominykas Varnas. Tai pirma mums turite priduoti ir tik paskui steigėjui.

Jurgita Bugenienė. Aš sakau, paskaitykite mokyklos nuostatus.

Dominykas Varnas. Aš skaitau įstatymą.

Advokatė Rūta Visočnik. Tai gal klausimas būtų toks, ar direktorė atsisako pateikti šitą ataskaitą Mokyklos tarybai, ar ji pateiks?

Dominykas Varnas. Šiandien pateiksite mums?

Jurgita Bugenienė. Aš ją turiu savo kabinete, bet dabar negaliu, noriu suprasti koks jūsų tikslas ir ko jūs siekiate?

Dominykas Varnas. Siekiame to, kad jūs turite vykdyti įstatymą ir jų laikytumėtės. Kodėl jūs jos iki šiandien mums nepateikėte?

Jurgita Bugenienė. Todėl, kad aš neprivalėjau jums jos pateikti. Aš privalau, ją teikti steigėjui ir neprivalau savo metų veiklos kaip vadovo ataskaitos derinti su Mokyklos taryba, prieš pateikdama steigėjui.

Dominykas Varnas pristatė Švietimo įstatymo punktus, kuriuose yra aprašyta, kada mokyklos vadovo metinė veiklos ataskaita teikiama mokyklos tarybai.

Jurgita Bugenienė. Mintinai nemoku. Taip, skaičiau šitą. Bet nesupratau visiškai, skaičiau šitą bet nesupratau, kurioje vietoje yra vadovo ataskaita, pasižymėjau pas save. Nesuprantu prie ko čia aukštosios mokyklos ir vadovo ataskaita.

Pasimokykime geografijos...
Dominykas Varnas. Aš preziumuoju, kad vadovė įstatymus žino, bet perskaitau visiems. Kur 2017 metais buvo pateikta ataskaita už 2016 metus? Tai gi perskaičius įstatymo straipsnius, matome, jog direktorė pateikia mums, o mes pritarę ataskaitai – teikiame steigėjui. Ar jūs, teikdama 2017 metais steigėjui savo veiklos ataskaitą už 2016 metus, informavote savivaldybę, kad mes kaip mokyklos taryba nesam matę jūsų ataskaitos.

Jurgita Bugenienė. Šito tikrai neprisimenu, ar aš informavau, ar manęs kas klausė ar aš su mokyklos taryba suderinau. Tikrai neprisimenu. Žinau, kad mano veiklos ataskaita priimta ir gerai įvertinta.

Dominykas Varnas. Šiais metais mes ir patys ją radome. Mes taip pat matėme, kad gerai įvertinta. O jūs jau savo 2017 metų atsinešite?

Jurgita Bugenienė. Ne, neatsinešiu, nes noriu Švietimo įstatymo punktus paskaityti, ar tikrai aš čia privalau pateikti mokyklos tarybai.

Dominykas Varnas. Tai įstatyme parašyta, jog jūs privalote pateikti metinę vadovo veiklos ataskaitą, o tėvai turi teisę gauti informaciją.

Jurgita Bugenienė. Niekada nebuvo slapta ta informacija. Bet dar kartą pasikartosiu, kad visa informacija pasiekiama Mokyklos elektroninėje svetainėje.

Dominykas Varnas. Ji buvo slapta, mano supratimu, nes niekad jūs jos neteikėte mūsų tarybai. Mokyklos taryba yra tam tikras juridinis organas, kurio niekas neinformavo, kad ataskaita jau yra parengta, kad jau nešama į Švietimo skyrių ir dėl jos balsuojama, nors mes dar dėl jos nebalsavome. Jūs gal informavote Jorį Ragaišį, arba mane, o gal kitą tarybos narį, kad jūs siūlote paskaityti. Perdavėte, gal privačiai į rankas koridoriuje, pasakykite prašau.

Jurgita Bugenienė. Man klausimas jūsų aiškus. Daugiau, neturiu ką pridurti, negu pasakiau.

Dominykas Varnas. Nedavėt nė vienam iš tarybos?

Joris Ragaišis. Man nedavė.

Jurgita Bugenienė. Bet parašas man atrodo ..., ai bet geriau nesiginčysiu.

Dominykas Varnas. Direktore, koks parašas? Jūs man kalbate jau trečią kartą. Jorio Ragaišio parašas yra po kažkuo? Parodykit tą parašą, po kokiu dokumentu pasirašė ir Joris Ragaišis patvirtinta, kad tai jo parašas.

Jurgita Bugenienė. Dar kartelį sakau, vadovo metinės veiklos ataskaitai nereikia nei Dominyko Varno parašo, nei Tarybos pirmininko, nešant į Savivaldybe nei į Švietimo skyrių. Jūs praeitą kartą klausėte, dėl metinės veiklos programos, ar pasirašyta, ar nepasirašyta?

Dominykas Varnas. Aš visada klausiu apie vadovo metų ataskaitą. Vieną svarbų klausimą. O jūs kalbate apie kitus dokumentus, kur kažkoks Jorio Ragaišio parašas yra. Tai dabar mano antras klausimas – ant kokio dokumento Jorio Ragaišio parašas?

Jurgita Bugenienė. Ant metinės veiklos programos, ten buvo klausimas ar suderinta metų mokyklos veiklos programa ar nesuderinta?

Dominykas Varnas. Ir jis yra tas parašas?

Jurgita Bugenienė. Yra. Ar atnešti?

Dominykas Varnas. Atneškite prašau. Nes yra keistas protokolas atsiradęs.

Joris Ragaišis. Na ten matote yra šiek tiek skirtingi dokumentai, vienas yra pradinis dokumentas – planas, ir po to yra plano įvykdymas.

Dominykas Varnas. Tai yra visokių ataskaitų.

Joris Ragaišis. Taip tai mano parašas, bet tai yra planavimo dokumentas. Tačiau tai nėra tas dokumentas, kurio prašo Tarybos narys Dominykas Varnas.

Dominykas Varnas. Tai leiskite man, kaip skaičiusiam tą ataskaitą, jūsų paklausti.

Jurgita Bugenienė. Dabar jūs klausinėjate apie mano 2016 metų veiklos ataskaitą, tai gal leiskite man pačiai pasiimti ataskaitą. Praėjo 2 metai, o jūs dabar klausiate apie mano tikslus ir uždavinius. Reikia prisiminti kas buvo prieš 2 metus.

Dominykas Varnas. Pateikiu Jums 2016 m. ataskaitą (skaito). Trečias tikslas – mokyklos remontas. Remontas nevykdomas. Tikslo įgyvendinimas bus tęsiamas 2017 metais. Remonto finansinė paieška ne biudžetinėmis lėšomis, finansavimas negautas, planuota įgyvendinti 2016 metais. <...> 2016 m. planavote remonto sąmatą būti parengusi. Mes teismuose aiškinamės, kiek mokyklai reikia pinigų, 1/3 mil. eurų ar 2/3 mil. eurų? Niekada neturime normalios sąmatos. Jūs turėjote 2016 m. rugsėjo mėnesį parengti. Pati sau užsistatote tikslą ir jo nepasiekėte. Finansavimo negavote ir nežinau ar jo prašėte? Remonto nevykdėte. Sakykite prašau, ar jūs bent siekėte 2016 metų pabaigoje tikslus pasiekti ir ar siekėte 2017 metais?

Jurgita Bugenienė. Žodžiu atsakyti, ar pageidaujate raštu?

Dominykas Varnas. Aišku, kad žodžiu. Mes gi balsuosime dėl šitos ataskaitos.

Jurgita Bugenienė. Dabar kiek prisimenu, pavaduotoja – jūs mane pataisykite, jeigu suklysiu. Šis trečias tikslas ne iš kažkur tai susigalvotas, bet atkeltas iš strateginio plano iki 2018 metų. Strateginį planą sudarinėjau ne aš, ir jam pritarė mokyklos taryba. Kodėl nepavyko plano ir tikslo įgyvendinti todėl, kad jūs visi žinote, kad aš atėjau ne į kažkokią kitą situaciją, bet į reorganizuojamą mokyklą. Ir Man atėjus dirbti, tam tikri sprendimai buvo jau priimti. Tai gi aš manau, kad šie klausimai, kodėl lėšos nebuvo skiriamos, kodėl jos nebuvo gautos, kodėl nebuvo pradėta mokyklos renovacija, gal ne visai tuo adresu? Gal čia reikėtų klausti buvusios direktorės, kuri daug metų išdirbo iki reorganizavimo ir kodėl tada tos lėšos nebuvo kažkaip tai išrūpintos. Taip aš tikrai nepasakysiu sumos, bet kreipiausi raštu dėl lėšų remontui skyrimo ir jos nebuvo skirtos.

Dominykas Varnas. Apie remontą jūs tikrai prašėte pinigų V. Mažeikos?

Jurgita Bugenienė. Tikrai turėčiau susirasti dokumentą.

Dominykas Varnas. Savivaldybė rašo „mes neskirsime pinigų, nes nieks neprašė“.

Jurgita Bugenienė. Na tai dar kartą kartoju, kad reorganizavimo procesui prasidėjus, suprantu kodėl tie pinigai nebuvo skirti.

Dominykas Varnas. Bet pats faktas, sakote, kad jūs prašėte? Sakote, kad toks raštas yra?

Jurgita Bugenienė. Jūs manęs paklausėte apie dviejų metų senumo įvykius.

Pranas Šarpnickis. Tai kokia jūs vadovė, jei nieko neprisimenate? Nieko nedarot, nieko nežinot, nieko nevykdot?

Dominykas Varnas. Tai reikia buvusios vadovės klausti? Kodėl lėšų neskyrė, o manote, kad prašėte pinigų remontui? Manote, bet gerai neatsimenate? Taip reikėtų suprasti jūsų atsakymą?

Jurgita Bugenienė. Pinigai tikrai nebuvo skirti.

Dominykas Varnas. Bet jūs prašėte pinigų ar ne 2016 metais?

Jurgita Bugenienė. Jūs jau trečią kartą to klausiate.

Aistė Aldakauskaitė- Rakutienė. Tai kad atsakymo negavo, tai ir klausia.

Jurgita Bugenienė. Taip prašiau.

Dominykas Varnas. Raštu prašėte?

Jurgita Bugenienė. Nu raštu.

Dominykas Varnas. Tai sakykite prašau, kodėl nebuvo sudaryta iki 2016 rugsėjo mėnesio sąmata, dėl mokyklos pastato remonto lėšų reikalingų renovuoti mokyklą?

Jurgita Bugenienė. Dėl tos pačios priežasties. Dėl reorganizuojamos mokyklos.

Dominykas Varnas. Tai kam jūs į planus ir į tikslus įtraukėte, jeigu neketinote tai daryti.

Jurgita Bugenienė. Čia yra veiklos ataskaita.

Dominykas Varnas. Tai ataskaita, kad aš direktorė planavau iki 2016 metų rugsėjo sudaryti remonto sąmatą, tikslas – nepasiektas, nežinau kodėl, todėl klausiu jūsų.

Jurgita Bugenienė. Jūs klausimus užduodate, bet neišgirstate atsakymų.

Dominykas Varnas. Dėl to, kad reorganizuojama buvo mokykla? Aš jums priminsiu, kad 2016 m. balandžio 16 dieną, Teismo nutartimi buvo sustabdytos visos reorganizavimo procedūros ir jūs toliau galėjote gyventi tiek su higienos pasu turinčia mokykla, tiek nereorganizuojamoje mokykloje dar 2 metus į priekį ir turėjote vykdyti savo planą.

Jurgita Bugenienė. Higienos pasas buvo sustabdytas.

Dominykas Varnas. Tai palaukit, jis 2015 metais buvo sustabdytas 2 savaites, kol teismas jį vėl atgal atstabdė. Ir laikas toliau bėgo nesustodamas. O jūs 2016 m. rugsėjo mėnesį sąmatos taip ir neparengėte, kodėl? Jūs manote, kad reorganizavimas buvo pradėtas?

Jurgita Bugenienė. Jūs dabar tiesiog, nežinau svarstote mano 2016 metų veiklos ataskaitą. Ir ji yra tokia, kokia yra ta ataskaita.

Dominykas Varnas. Jūs man paaiškinkite, kodėl jūs nepasiekėte tikslo?

Jurgita Bugenienė. Ne visi tikslai yra pasiekiami.

Dominykas Varnas. Reorganizavimas ar dar kokios kitos priežastys sutrukdė?

Jurgita Bugenienė. Jūs

Dominykas Varnas. Jūs paminėjote reorganizavimo aplinkybę, dar yra aplinkybių ar ne?

Jurgita Bugenienė. Manau, kad ne.

Dominykas Varnas. Gerai, tai prie 2017 metų ataskaitos norėtume prieiti.

Jurgita Bugenienė. Aš jau nebeturiu laiko.

Dominykas Varnas. Tai jūs eikite, o mums palikite ataskaitą svarstyti.

Jurgita Bugenienė. Aš pagalvosiu, ar jums palikti ataskaitą šiandieną?

Dominykas Varnas. Palaukite, jūs ją savo stalčiuje paslėpusi? Tai atneškite prašau. Mums žodinė ataskaita netinka, ten 20 psl.

Jurgita Bugenienė. Aš gal pati pristatysiu tą ataskaitą.

Dominykas Varnas. Žiūrėkite, mums reikia dokumento, kuriam mes balsuodami pritarsime arba nepritarsime. Jeigu jūs kalbėsite žodžiu, kažką praleisite, tai mes iki nakties nebaigsime. Tai gal galėtumėte mums ją palikti?

Jurgita Bugenienė. Tai gal čia būna kito susitikimo klausimas, gerai?

Dominykas Varnas. Na negerai, jau praėjo daugiau kaip 20 d. d. laikas atsakymui, kai jūs mums ją turėjote pateikti. Jūs man sakėte, kad pateiksite ją 2018-03-31 dieną. Kodėl jūs jos nepateikėte?

Jurgita Bugenienė. Aš neslepiu jos, o kita vertus vėlgi, jūs taip pat daug ką sakote, bet elgiatės kitaip.

Dominykas Varnas. Aš asmeniškai jūsų neklausiu, bet kaip tarybos narys klausiu. Jūs manęs klausti negalite.

Jurgita Bugenienė. Aš jūsų niekuo nekaltinu, tik sakau, aš tikrai pasiskaitysiu Švietimo įstatymą, ar tikrai privalau tarybai teikti savo kaip vadovo metinės veiklos ataskaitą.

Dominykas Varnas. Jūs nežinote, kad ją reikia teikti? Ar galite pasakyti, toje 2017 metų ataskaitoje, kurios jūs mums neduodate, ar yra ... tiesa, kokią dieną jūs ją parengėt? Faktas, kad jau pasirašiusi jūs ją esate?

Jurgita Bugenienė. Aš ją pasirašiusi ir pateikusi steigėjui.

Dominykas Varnas. Kokią dieną, balandžio ar gegužės mėnesį.

Jurgita Bugenienė. Balandžio mėnesį. Neatsakysiu, kurią dabar dieną.

Dominykas Varnas. Neatsimenat.

Jurgita Bugenienė. Bet buvo terminas ir aš jo laikiausi.

Dominykas Varnas. O steigėjui pranešėt, kad Mokyklos taryba dar jos nesvarstėme?

Jurgita Bugenienė. Steigėjas man tokio klausimo nepateikė.

Dominykas Varnas. Steigėjas nepateikė? Aš noriu dar paklausti dėl 2017 metų ataskaitos, kurią jūs dabar surašėte, ar toje ataskaitoje panašūs momentai, kaip aš jums citavau apie 2016 metų ataskaitą – ar buvo kaip nors aptariami, ar visiškai nebuvo? Mokyklos pastato remonto lėšų gavimo, Sąmatos sudarymo klausimai yra aptariami ar ne?

Jurgita Bugenienė. Manau, kad ne.

Dominykas Varnas. Kodėl?

Jurgita Bugenienė. Pateiksiu ataskaitą ir jūs analizuokite. Nesu dabar pasiruošusi atsakyti.

Dominykas Varnas. Jūs man jau pateikėte ataskaitos gabalėlį, kad „ne“.

Joris Ragaišis. Tai gal dabar darome paprasčiau, kad negaišti laiko, kadangi jau susipažinote su tais Švietimo įstatymo punktais, kuriuos mes citavome, kad jūs turite teikti mokyklos tarybai ir bendruomenei svarstyti, jūs mums galite duoti kopiją, nes tai nėra juridinis dokumentas su GRIFU SLAPTA, ir mes apsvarstysime.

Jurgita Bugenienė. Kiek suprantu jums reikalinga 2017 metų mokyklos vadovo veiklos ataskaita. Klausimas jums, kodėl tada steigėjas priima iš mokyklos vadovų ataskaitas, 2016 metų, 2017 metų.

Joris Ragaišis. Aš negaliu atsakyti už asmenį, kurio veikla man kelia abejonių tam tikrų.

Dominykas Varnas. Jūs pasakykite, ar galėsite tą kopiją perleisti per kopijavimo aparatą ir mums duoti.

Jurgita Bugenienė. Jūs pasakykite, kodėl turėčiau. Jūs pareiškėte nepasitikėjimą manimi.

Dominykas Varnas. Ne aš pareiškiau nepasitikėjimą. Aš klausiu ar jūs galėsite padaryti kopiją?

Jurgita Bugenienė. Nepasitikėjimas jau yra pareikštas, visi ten iš jūsų pusės žingsniai yra padaryti.

Dominykas Varnas. Tai ne esmė.

Jurgita Bugenienė. Man tai yra esmė. Man yra principinis reikalas.

Advokatė Rūta Visočnik. Direktorius negalite principais vadovautis.

Joris Ragaišis. Jūs esate valstybės tarnautoja, išlaikoma iš mūsų, mokesčių mokėtojų, pinigų ir jūs turite tam tikrą prievolę.

Jurgita Bugenienė. Aš taip pat esu mokesčių mokėtoja.

Dominykas Varnas. Dėl laiko stokos, ar galime trečią ar kelintą kartą jūsų paprašyti 2017 m. ataskaitos kopijos?

Jurgita Bugenienė. Aš galimai jums ją pateiksiu.

Dominykas Varnas. Laukiame.

Jurgita Bugenienė. Palaukite.

Joris Ragaišis. Taupant laiką, mokėdami samdomam darbuotojui atlyginimą, mes norėtume nepriekaištingai atliekamų pareigų, ir tas nepasitikėjimas, kuris buvo pasirašytas kovo 15 d., jis gimė todėl kad jūsų veikla buvo pakankamai nenuoširdi bendruomenės atžvilgiu. Tai jūsų veikimo ar neveikimo išdava. Dabar mes norėtume iš jūsų gauti tą dokumentą, kurį vadovaujantis Švietimo įstatymo nuostatomis, jūs privalote teikti mokyklos tarybai, kaip aukščiausiam mokyklos savivaldos organui. Mes tos ataskaitos laukiame ir kada jūs ją mums pateiksite – jūsų žodis.

Jurgita Bugenienė. Aš visai neketinu sėdėti ir klausyti, kodėl ten nepasitikėjimas buvo ar ...

Joris Ragaišis. Aš apie ataskaitą, noriu išgirsti ar jūs atsisakote pateikti, ar jūs pateiksite, kažkokiu tai nurodytu terminu. Labai paprastas klausimas.

Jurgita Bugenienė. Neatsisakau pateikti, tai tikrai nėra nei paslaptis, nei kažkoks slaptas dokumentas.

Joris Ragaišis. Kada mes ją galėtume gauti su parašais ar kitais spaudais patvirtinančiais, kad kopija tikra?

Jurgita Bugenienė. Rytoj su visais dokumentais.

Dominykas Varnas. Jūs turite pasitarti su kažkuo, kad ją atsikopijuoti? Mes matote, susirinkome visi iš savo darbų, iš savo gyvenimo išplėšėm 2 valandas brangaus savo laiko, ir norime tą ataskaitą būti pamatę dar vakar ir apie ją pakalbėti. Gal jūs galėtumėte atnešti mums ją dabar? Ar tai trukdo kažkas? Bent jau vieną tą puslapį apie remontą kur jūs sakėte lygtais neatsimenate, remonto veiklos.

Jurgita Bugenienė išėjo į savo kabinetą.

Direktorės Jurgitos Bugenienės įgaliota pavaduotoja ugdymui Ilona Andrikienė taip pat išėjo į koridorių ir po keliolikos minučių grįžusi į posėdį, pateikė tarybai ir pristatė 2017 metų mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitą. Pavaduotoja ugdymui Ilona Andrikienė nurodė, kad ją (nepasirašytą) direktorė dabar persiuntė e-paštu šiai pavaduotojai, kad ji atspausdintų ir perduotų posėdyje esantiems tarybos nariams, o pati direktorė išvyko.

Tarybos nariams svarstant 2016 metų direktorės veiklos ataskaitą, įvertintas 3 tikslas iš 14 skyriaus: Pastato būklė – būtinas remontas. Per 2015 metus iki 2016 m. rugsėjo yra būtina parengti remonto sąmatą, tačiau tikslas nepasiektas, priežastys nenurodomos. Finansai remontui ir sąmatai – per 2017 metus – gauta lėšų 0.
***

LR Švietimo įstatymo 53 str. 5 d. nustato, kad Švietimo ir mokslo ministro įgaliotai įstaigai nustačius, kad švietimo įstaigoje nėra sudarytos sąlygos užtikrinti švietimo kokybę laiduojantį valdymą, švietimo ir mokslo ministras per 20 darbo dienų nuo atlikto švietimo įstaigos vadovo metų veiklos ataskaitos įvertinimo dienos kreipiasi į savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją (dalyvių susirinkimą) dėl pakartotinio švietimo įstaigos vadovo metų veiklos ataskaitos vertinimo.LR Švietimo įstatymo Švietimo įstaigos taryba, švietimo įstaigos vadovo metų veiklos ataskaitą įvertinusi nepatenkinamai, kreipiasi į savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją (dalyvių susirinkimą) ir prašo jos (jo) įvertinti švietimo įstaigos vadovo darbą. Jeigu švietimo įstaigos vadovo metų veiklos ataskaita įvertinama nepatenkinamai dvejus metus iš eilės, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas) ar jos (jo) įgaliotas asmuo, savivaldybių švietimo įstaigų vadovų atveju – savivaldybės taryba priima sprendimą atleisti švietimo įstaigos vadovą iš pareigų ir nutraukti su juo sudarytą darbo sutartį per 10 darbo dienų nuo švietimo įstaigos vadovo metų veiklos ataskaitos įvertinimo, neišmokant jam išeitinės išmokos.Atsižvelgiant į tai, Žaliakalnio V. Bacevičiaus pradinės mokyklos taryba iš LR Švietimo ir mokslo ministerijos pareikalavo vykdyti LR Švietimo įstatymo nuostatas ir per 10 darbo dienų imtis priemonių atleisti Kauno (Žaliakalnio) V. Bacevičiaus pradinės mokyklos direktorę Jurgitą Bugenienę iš pareigų, taip pat pradėti darbo drausmės pažeidimų tyrimo procedūrą.Taip pat pareikalavo netvirtinti V. Bacevičiaus pradinės mokyklos direktorės pasirašyto šios mokyklos ir Kauno Žaliakalnio progimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašo, kadangi joje nenurodytos visos reikiamos sąlygos, būtinos užtikrinti mokinių ir mokytojų interesus, neišspręstas patalpų pakankamumo ir tinkamumo klausimas, nenurodomi darbuotojų atleidimo ar perkėlimo klausimų sprendimo būdai, reorganizavimui nepasiruošta.

Apie direktorės nekompetenciją - skaityk čia>>  


Daugiau ta pačia tema:
"Kaip "chalopas" ėjo į "dvarą"
"Velnias slepiasi detalėse..."

"Apie higienos normas..."
"Kauno valdininkas - dvikojis, beplunksnis gyvūnas"
"Vaikų" fermos ir "Vieningas Kaunas" - Kaunas tvarkosi! 
  Aš kaltinu!
  Švietimo reforma Kaune: uždaryti šimtametę mokyklą! 
Kokia tikroji pastato būklė? 
"Verslo angelai" ir V.Bacevičiaus pradinė mokykla 
Lietuvi, tu esi statistinis vienetas 

Daugiau ta tema:
Apie klasių drąskymus ir vaikų likimus - skaityk čia>>
Jei reikės, vaikus permesim anapus upės - skaityk čia>> 
Mokytojų darbas bus prestižinis - juos atleisime: skaityk čia>>
Apie direktorės veiklos ataskaitas - skaityk čia>> 

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą