2018 m. gegužės 11 d., penktadienis

Rimti pokalbiai - 2: Jei reikės - vaikus permesim anapus upėsViljamopolėje S. Lozoraičio mokykla be higienos paso
429-oji istorija. Kauno V. Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos 2018 gegužės 7d. posėdžio stenograma.
Pradžia: spausk čia>>
SVARSTYTA. Dėl patalpų buvusios S. Lozoraičio mokyklos pastate Vilijampolėje perdavimo mokyklai klausimo.
Joris Ragaišis. Buvusios S. Lozoraičio mokyklos pastato II-me aukšte, kur yra pasirašytas priėmimo-perdavimo aktas, mūsu žiniomis jokie remonto darbai neatliekami, darbai net nepradėti ir nevyksta. Realiai turbūt, net ir nebuvo planuojami. Kokia yra situacija dabar.

Jurgita Bugenienė. Situacija tokia, kad remonto darbai nepradėti ir negali būti pradėti, nes neaiškus poreikis. Ar ta siūloma alternatyva bendruomenei iš vis domintų. Kam remontuoti patalpas, kai šiai dienai nėra duomenų ar kas nors norėtų ten keltis ir kiek klasių. Tam, kad remontuoti patalpas – reikia prašyti pinigų. Tam kad prašyti pinigų – reikia žinoti kiek ar viena klasė, ar dvi, o gal visas aukštas turėtų būti remontuojami. Kadangi, dar kartą kartoju, tokių skaičių, tokių norų ir pageidavimų neišreikšta ir nėra tos galimybės svarstoma bendruomenėje, todėl tos patalpos ir nėra renovuojamos. Vasara prieš akis, jei toks poreikis būtų, būtų prašoma pinigų ir būtų renovuojama.

Advokatė Rūta Visočnik. Koks pageidavimas turėtų būti išreikštas?

Pasimokykime geografijos...
Jurgita Bugenienė. Kad būtų svarstoma kaip alternatyva, vežioti klasę ar dvi klases, ar dalį bendruomenės į Vilijampolę.

Advokatė Rūta Visočnik. Čia jei bendruomenė išreikštų pageidavimą. Taip išeitų, kad kol bendruomenė neišreikš nepageidavimų, tokiu atveju per prievartą nebus iškelta?

Jurgita Bugenienė. Kaip matote, neatsirado spyna ant durų, nei per prievartą nei dar kažkaip nebuvo išvežti į Vilijampolę. Tai ir dabar suprantama, kad likus 3 savaitėms niekas nei siūlo, tiesiog turėkite omenyje, kad tokia alternatyva yra galima ir atsiradus poreikiui.

Dominykas Varnas. Tai jei tas poreikis atsiras rugsėjo 2 dieną?

Jurgita Bugenienė. Teisingai sakot, todėl tą poreikį reikėtų dabar sužinoti. Dėl to ir klausiu ne pirmą kartą.

Dominykas Varnas. Kiek aš atsimenu, tokio poreikio niekas ir nebuvo išreiškęs ir iki šiol dar nėra išreikštas. Todėl dabar galima kalbėti tik apie KŽP pastatą Širvintų gatvėje? Todėl apie Vilijampolę nėra reikalo kalbėti, nes nei poreikis yra išreikštas, nei sąlygų yra.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą